Povratak na Одељење за друштвене делатности

Процедуре

Борачко инвалидска заштита

  БЕСПЛАТНА И ПОВЛАШЋЕНА ВОЖЊА РВИ,МВИ,ЦВИ БОРАЧКИ ДОДАТАК ДОДАТАК ЗА НЕГУ И ПОМОЋ РВИ,МВИ,ЦВИ ДОДАТАК ЗА НЕГУ КОРИСНИКА МНП ЗАХТЕВ ЗА МЕСЕЧНО НОВЧАНО ПРИМАЊЕ ЗАХТЕВ ЗА ПОВЕЋАЊЕ МЕСЕЧНОГ НОВЧАНОГ ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ САМОХРАНОСТИ НАКНАДА ЗА ВРЕМЕ НЕЗАПОСЛЕНОСТИ НАКНАДА ПОГРЕБНИХ ТРОШКОВА ПОСЛЕ СМРТИ КОРИСНИКА МНП НАКНАДА ТРОШКОВА САХРАНЕ УМРЛОГ НОСИОЦА ,ПАРТИЗАНСКЕ СПОМЕНИЦЕ ОРТОПЕДСКА И ДРУГА ПОМАГАЛА… Детаљније

Дечија заштита

  ВЕШТАЧЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА ДЕТЕТА РАДИ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ОДСУСТВО СА РАДА ИЛИ РАДА СА ПОЛОВИНОМ ПУНОГ РАДНОГ ВРЕМЕНА ПО ОСНОВУ ПОСЕБНЕ НЕГЕ ДETETA ВЕШТАЧЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА ДЕТЕТА РАДИ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ОСТАЛЕ НАКНАДЕ ПО ОСНОВУ ПОСЕБНЕ НЕГЕ ДЕТЕТА ДЕЧИЈИ ДОДАТАК ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ О ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА ИЗ ОБЛАСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ПОДРШКЕ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ У РЕПУБЛИЦИ… Детаљније

Избегла и расељена лица

  ИЗДАВАЊЕ ДУПЛИКАТА ЛЕГИТИМАЦИЈЕ ИНТЕРНО РАСЕЉЕНОГ ЛИЦА ЈЕДДНОКРАТНА НОВЧАНА ПОМОЋ ИЗБЕГЛИХ И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА НАБАВКА ОГРЕВНОГ ДРВЕТА ЗА СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНЕ ПОРОДИЦЕ – ИЗБЕГЛА И РАСЕЉЕНА ЛИЦА НАКНАДА ТРОШКОВА САХРАНЕ ЗА ИЗБЕГЛА ЛИЦА ПРЕСТАНАК СТАТУСА ИЗБЕГЛОГ ЛИЦА ПРОМЕНA ПОДАТАКА У ЛЕГИТИМАЦИЈИ РАСЕЉЕНОГ ЛИЦА САГЛАСНОСТ ЗА ПРОМЕНУ МЕСТА БОРАВИШТА ЗА ИЗБЕГЛА И РАСЕЉЕНА ЛИЦА

Социјална заштита

  ИСХРАНА И СМЕШТАЈ ЗА ВРЕМЕ ПУТОВАЊА И БОРАВКА У ДРУГОМ МЕСТУ ПОМОЋ ПРИ НАБАВЦИ ЛЕКОВА – РОМСКА ПОПУЛАЦИЈА РЕГРЕСИРАЊЕ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА – СРЕДЊА ШКОЛА РОМСКА ПОПУЛАЦИЈ СТИЦАЊЕ СТАТУСА ЕНЕРГЕТСКИ УГРОЖЕНОГ КУПЦА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ИЛИ ПРИРОДНОГ ГАСА СТИЦАЊЕ СТАТУСА ЕНЕРГЕТСКИ УГРОЖЕНОГ КУПЦА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗБОГ ЗДРАСТВЕНОГ СТАЊА СУБВЕНЦИОНИСАНА ЦЕНА УСЛУГА