Povratak na Процедуре

Борачко инвалидска заштита

 

 1. БЕСПЛАТНА И ПОВЛАШЋЕНА ВОЖЊА РВИ,МВИ,ЦВИ
 2. БОРАЧКИ ДОДАТАК
 3. ДОДАТАК ЗА НЕГУ И ПОМОЋ РВИ,МВИ,ЦВИ
 4. ДОДАТАК ЗА НЕГУ КОРИСНИКА МНП
 5. ЗАХТЕВ ЗА МЕСЕЧНО НОВЧАНО ПРИМАЊЕ
 6. ЗАХТЕВ ЗА ПОВЕЋАЊЕ МЕСЕЧНОГ НОВЧАНОГ ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ САМОХРАНОСТИ
 7. НАКНАДА ЗА ВРЕМЕ НЕЗАПОСЛЕНОСТИ
 8. НАКНАДА ПОГРЕБНИХ ТРОШКОВА ПОСЛЕ СМРТИ КОРИСНИКА МНП
 9. НАКНАДА ТРОШКОВА САХРАНЕ УМРЛОГ НОСИОЦА ,ПАРТИЗАНСКЕ СПОМЕНИЦЕ
 10. ОРТОПЕДСКА И ДРУГА ПОМАГАЛА -РВИ,МВИ
 11. ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПУТНИЧКО МОТОРНО ВОЗИЛО-РВИ
 12. ПОВЕЋАЊЕ ПРОЦЕНТА ИНВАЛИДИТЕТА РВИ-ЦВИ
 13. ПОМОЋ ПОРОДИЦИ У СЛУЧАЈУ СМРТИ РВИ
 14. ПОРОДИЧНА ИНВАЛИДНИНА ПОСЛЕ СМРТИ РВИ И ПАЛОГ БОРЦА
 15. ПОРОДИЧНИ ДОДАТАК КОРИСНИКА ПОРОДИЧНЕ ИНВАЛИДНИНЕ ПОСЛЕ СМРТИ РВИ КОРИСНИКА ДОДАТКА ЗА НЕГУ И ПОМОЋ
 16. ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВА НА ОРТОПЕДСКИ ДОДАТАК РАТНОГ ВОЈНОГ ИНВАЛИДА, МИРНОДОПСКОГ ВОЈНОГ ИНВАЛИДА И ЦИВИЛНОГИНВАЛИДА РАТА
 17. ПРИЗНАЊЕ СВОЈСТВА РВИ,МВИ,ЦИР
 18. УВЕРЕЊА О ЧИЊЕНИЦАМА О КОЈИМА СЕ ВОДИ СЛУЖБЕНА ЕВИДЕНЦИЈА У ОБЛАСТИ БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ
 19. УВЕЋАНA ПОРОДИЧНА ИНВАЛИДНИНА ПО ПАЛОМ БОРЦУ
Званична интернет презентација