Povratak na Процедуре

Дечија заштита

 

 1. ВЕШТАЧЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА ДЕТЕТА РАДИ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ОДСУСТВО СА РАДА ИЛИ РАДА СА ПОЛОВИНОМ ПУНОГ РАДНОГ ВРЕМЕНА ПО ОСНОВУ ПОСЕБНЕ НЕГЕ ДETETA
 2. ВЕШТАЧЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА ДЕТЕТА РАДИ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ОСТАЛЕ НАКНАДЕ ПО ОСНОВУ ПОСЕБНЕ НЕГЕ ДЕТЕТА
 3. ДЕЧИЈИ ДОДАТАК
 4. ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ О ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА ИЗ ОБЛАСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ПОДРШКЕ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
 5. ЈЕДНОКРАТНА ФИНАНСИЈСКУ ПОМОЋ НЕЗАПОСЛЕНИМ ПОРОДИЉАМА
 6. ПРАВО НА НАКНАДУ ЗАРАДЕ, ОДНОСНО НАКНАДУ ПЛАТЕ ЗА ВРЕМЕ ОДСУСТВА СА РАДА ИЛИ РАДА СА ПОЛОВИНОМ ПУНОГ РАДНОГ ВРЕМЕНА РАДИ ПОСЕБНЕ НЕГЕ ДETETA
 7. ПРАВО НА РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК ОЦА
 8. ПРАВО НА НАКНАДУ ЗАРАДЕ, ОДНОСНО НАКНАДУ ПЛАТЕ ЗА ВРЕМЕ ОДСУСТВА СА РАДА РАДИ НЕГЕ ДЕТЕТА
 9. ПРАВО НА НАКНАДУ ЗАРАДЕ, ОДНОСНО НАКНАДУ ПЛАТЕ ЗА ВРЕМЕ ПОРОДИЉСКОГ ОДСУСТВА И ОДСУСТВА СА РАДА РАДИ НЕГЕ ДЕТЕТА
 10. ПРАВО НА НАКНАДУ ЗАРАДЕ, ОДНОСНО НАКНАДУ ПЛАТЕ ЗА ВРЕМЕ ПОРОДИЉСКОГ ОДСУСТВА
 11. ПРАВО НА ОСТАЛЕ НАКНАДЕ ПО ОСНОВУ ПОСЕБНЕ НЕГЕ ДЕТЕТА
 12. ПРАВО НА ОСТАЛЕ НАКНАДЕ ПО ОСНОВУ РОЂЕЊА И НЕГЕ ДЕТЕТА
 13. ПРАВО НА РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК МАЈКЕ КОЈА ЈЕ СТРАНИ ДРЖАВЉАНИН
 14. ПРАВО НА РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК МАЈКЕ
 15. ПРАВО НА РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК ОЦА КОЈИ ЈЕ СТРАНИ ДРЖАВЉАНИН
 16. РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК ЗА ПРВОРОЂЕНО ДЕТЕ-ГРАД
 17. ФИНАНСИРАЊЕ ЧЕТВРТОГ ПОКУШАЈА ВАНТЕЛЕСНЕ ОПЛОДЊЕ
Званична интернет презентација