ГРАДСКО ВЕЋЕ: ДОНЕТА ОДЛУКА О ДОДЕЛИ ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА

Градско веће града Сомбора одржало је 182. седницу на чијем дневном реду се нашло 3. тачке.

На седници је донета Одлука о додели једнократне новчане помоћи ученицима средњих школа на територији града Сомбора, који су држављани Републике Србије. Средства у износу од 10.000 динара ће бити уплаћена на рачун једног од родитеља или старатеља малолетног, односно пунолетног ученика, или на рачун пунолетног ученика уколико га поседује. Финансијска средства за доделу једнократне новчане помоћи су обезбеђена из буџета Министарства за бригу о породици и демографију, а за циљ има побољшање услова за задовољавање основних потреба деце, подршка родитељима и побољшање материјалног положаја породица са децом.