окт 10

ГРАДСКО  ВЕЋЕ  О  САМОЗАПОШЉАВАЊУ   И  ПРОГРАМИМА  СТРУЧНЕ ПРАКСЕ

Градско веће – 86. седница

Градско веће је, на 86. седници, дало сагласност Јавном комуналном предузећу „Паркинг сервис Сомбор“  на прве измене посебног програма коришћења средстава из буџета града Сомбора за 2017. годину.  Измене се односе на динамику повлачења средстава и измену намене коришћења средства субвенције од  5.000.000,00 динара која им је додељена Одлуком о буџету града Сомбора за 2017. годину.

На 86. седници, одржаној  9. октобра 2017. године, Веће је одлучило о расписивању огласа за давање у закуп пословних просторија Апотеке Сомбор које су у јавној својини града Сомбора, те измени и допуни плана јавних набавки Градске управе за 2017. годину.

Градско веће је одлучило и о расписивању јавног позива за самозапошљавање незапослених лица за чију реализацију  је у буџету Града опредељен износ од пет милиона динара. Одлучено је и о расписивању конкурса за реализацију програма стручне праксе ради оспособљавања незапослених лица, за које је опредељено 3,5 милиона динара.

Наведене  позиве  локална самоуправа  спровешће у сарадњи са сомборском филијалом Националне службе за запошљавање.

Веће је одлучило о основу и износима накнаде штете коју су проузроковале напуштене животиње, те о другим захтевима за  накнаду штете грађанима.

На 86. седници, одлучено је и о захтевима за извођење радова  на инвестиционом одржавању пословних простора, а прихваћен је и предлог Комисије за расподелу средстава за реализацију ЛАП-а Рома у 2017. години.

У складу са предлогом Комисије и закључком Градског већа средства су додељена: “Савезу ромских НВО Западнобачког округа“, за  пројекат  „ШКОЛСКИ ПРИБОР ЗА ОСНОВЦЕ“, „Удружењу Рома Дорослово“, за  пројекат „TРЕЋЕ ДОБА“, Удружењу Рома „Бели Голуб“, за пројекат „ДЕЧИЈА РАДОСТ.  Одобрен је и пројекат  „НАГРАДНА ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА“ који је предложило Удружење грађана „Барањка“, пројекат „ЕДУКАТИВНЕ РАДИОНИЦЕ“ који је предложило „Удружење Рома Бачки Моноштор“ и пројекат Удружења грађана „Ромска кућа“ –  „МОЖЕМО ЛИ БОЉЕ“. Укупна вредност наведених пројеката износи 1.830.000,00 динара.

Градско веће је одлучило и о другим питањима из делокруга свог рада.

                                                          Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација