дец 14

ГРАДСКО ВЕЋЕ УТВРДИЛО ПРЕДЛОГ БУЏЕТА ГРАДА ЗА 2017. ГОДИНУ

ГРАДСКО ВЕЋЕ УТВРДИЛО ПРЕДЛОГ БУЏЕТА ГРАДА ЗА 2017. ГОДИНУ

На 37. седници Градског већа размотрено је 30 тачака дневног реда, од којих је најзначајнија утврђивање Предлога одлуке о буџету Града за 2017. годину.

Према предлогу буџета укупни приходи су планирани у износу од 2.863.087.000,00, док су расходи планирани у износу од 2.861.587.000,00 динара. Планиран је и суфицит од 1.500.000,00 динара од примања остварених продајом субјеката приватизације. О предлогу буџета Града изјасниће се и одборници на седници Скупштине града, а Предлог одлуке доступан је и на овом сајту у рубрици популарни линкови.

Градско веће је утврдило и Предлог одлуке о правима у социјалној заштити из надлежности Града и то на основу Закона о социјалној заштити, којим је прописано да осим социјалних услуга пружања подршке и помоћи појединцу и породици ради побољшања квалитета живота, локална самоуправа може предвидети и друге врсте материјалне помоћи за грађане на својој територији. И ова одлука биће размотрена на седници Скупштине града.

Градско веће је дало сагласност на програме пословања ЈКП „Зеленило“, ЈКП „Водоканал“, ЈКП „Чистоћа“, ЈКП „Паркинг сервис“ Сомбор и ЈКП „Простор“, док је програм пословања ЈКП „Енергана“  враћен на дораду у складу са упутством и инструкцијама утврђеним приликом утврђивања нацрта буџета. Заједничка карактеристика свих програма пословања јесте да није планирано повећање цена услуга које ова предузећа пружају.

Чланови Већа одлучили су да пољопривредно земљиште у јавној својини Града, на коришћење без плаћања накнаде  уступе:  Средњој пољопривредно-прехрамбеној школи у Сомбору, Пољопривредној стручној служби „Сомбор“ и Казнено-поправном заводу у Сомбору.

Веће је одлучило и о изменама финансијског плана за поједине буџетске позиције и то ради израде  пројектне документације пешачког семафора у Телечки, пројектне документације успоривача саобраћаја у Стапару и пројекта за изградњу кружног тока на раскрсници улица Венац Војводе Живојина Мишића – Венац Војводе Степе Степановића – Београдска – 21. октобра, и то тако што су планирана  средства са 1.000.000,00 повећана  за 300.000,00 динара, тако да буџетска позиција  износи 1.300.000,00 динара.

На 37. седници, одржаној 14. децембра 2016. године, одлучено је и о другим питањима из делокруга рада Градског већа.

Сазив за 37. седницу доступан је овде.

Званична интернет презентација