дец 17

ЈАВНО ОГЛАШАВАЊЕ МОГУЋЕ САМО НА ЗА ТО ОДРЕЂЕНИМ МЕСТИМА

ЈКП „Простор“ Сомбор, на захтев заинтересованог физичког или правног лица, доноси одобрење за истицање плаката, објава, огласа, обавештења и позива. Оглашавање се може вршити само на местима која су одређена за то: огласним стубовима, витринама, таблама и другим сличним објектима.

 Забрањено је постављање огласног средства на урбаном мобилијару, дрвећу, зеленилу, стубовима јавне расвете, саобраћајним знацима, семафорима, верским институцијама, спомен обележјима и сличним објектима, као и на фасади објекта.

Ова забрана донета је на основу одредби Одлуке о уређењу града. Комунална инспекција и комунална полиција вршиће појачан надзор над спровођењем наведене Одлуке.

Моле се грађани да поштују ову Одлуку како би наш град свима био лепши и уреднији.

Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација