дец 18

УСВОЈЕН БУЏЕТ ГРАДА ЗА 2019. ГОДИНУ

Одборници Скупштине града Сомбора

Одборници Скупштине града Сомбора, на 30. седници, усвојили су Одлуку о буџету града Сомбора за 2019. годину. Према овој одлуци, у структури процењених прихода за наредну буџетску годину, највећи обухват заузимају порези, а у оквиру њих порез на зараде. Структура процењених прихода за буџет 2019. године износи 2.986.755.000,00 динара. Од тога: порези на доходак, добит и капиталне добитке 1.186.175.000 динара, порези на имовину 661.000.000 динара, трансфери 400.000.000 динара и други приходи 619.580.000 динара.

Глобална расподела, на расходној страни буџета је следећа: Градска управа, Извршни орган, Скупштина и Правобранилаштво 13,46%, издвајања за комуналну област су најзначајнија и захватају највећи проценат средстава 31,82%, за друштвене делатности 20,16%, образовање 19,58%, док су расходи опште намене према овом предлогу Одлуке о буџету за 2019. годину 14,98%.

Већином гласова усвојене су Одлуке о градским административним таксама, локалним комуналним таксама на територији града Сомбора и Одлука о накнадама за услуге које Градска управа врши другим лицима.

Одборници су дали сагласност на програме пословања јавних комуналних предузећа „Водоканал“, „Водовод“ Бездан, „Чистоћа“, „Зеленило“, „Простор“, „Енергана“ и „Паркинг сервис“, као и на програме пословања јавних установа у области друштвених делатности и сагласност на програм рада и финансијски план Туристичке организације града Сомбора.

Одборници Скупштине града усвојили су Одлуку о оснивању Центра за стручно усавршавање запослених у образовању Сомбор. У образложењу предлагача истакнуто је да оснивање овог Центра има задатак да обавља послове стручног усавршавања запослених у образовању у циљу квалитетнијег остваривања и унапређења образовно васпитног рада. За рад Центра биће издвојено 8 милиона динара из буџета. Милан Стакић професор физичке културе именован је за вршиоца дужности директора Центра за стручно усавршавање запослених у образовању Сомбор на период најдуже до 6 месеци.

Управо оснивање овог центра довело је до доношења првих измена и допуна Одлуке о максималном броју запослених у систему јавног сектора града Сомбора за 2017. годину. Одборници су прихватили кадровски план Градске управе града Сомбора за 2019. годину.

На 30.седници СГ Сомбора одборници су именовали стручни тим за реализацију пројекта јавно-приватног партнерства са елементима концесије за реализацију пројекта Центра за третман отпада на депонији Ранчево у Сомбору .У тиму су представници града Мирослав Ковачић, члан градског већа задужен за комуналну област, Бранка Полић, инспектор за заштиту животне средине, Предраг Џомба испред одељења за пољопривреду и Вања Влашкалић и Андрија Пензеш испред ЈКП „Чистоћа“ Сомбор.

Одборници су дали позитивно мишљење на предлог УО Градске библиотеке „Карло Бјелицки“ Сомбор, именовање Наташе Туркић за директора ове установе културе, коју је УО предложио након спроведеног јавног конкурса. Своје мишљење, осим градске Скупштине, потребно је да да и Мађарски национални савет, а након та два мишљења, Наташу Туркић, досадашњег В.Д. директора, требала би да именује покрајинска Влада.

 Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација