дец 17

УМРЕЖАВАЊЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА

Одељење за образовање Градске управе града Сомбора обавештава јавност да тренутно ради на изради Елабората о мрежи основних школа на територији града Сомбора.

То је акт којим се утврђује број и просторни распоред јавних основних школа, а најважнији задатак је да се направи развојни план као подлога за одлучивање и касније добијање сагласности од Министарства.

Акт треба да истовремено уважи принципе једнаког права, доступности, ефикасности и ефективности, а све у складу са географским, демографским, културним, економским, еколошким и другим карактеристикама локалне средине.

Јавна расправа ће се одржати након окончања рада Одељења за образовање на припреми Oдлуке. Позив за расправу биће објављен на интернет страници града Сомбора и у локалном недељном листу „Сомборске новине“, када ће заинтересована лица моћи да доставе своје писане предлоге, сугестије и коментаре.

Оригинално обавештење доступно је овде.

Послови информисања и односа са јавношћу

 

Званична интернет презентација