ЛИЦИТАЦИЈА ДРЖАВНОГ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА, ДРУГИ КРУГ

 ЛИЦИТАЦИЈА  ДРЖАВНОГ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА, ДРУГИ КРУГ

Расписан је оглас за други круг лицитације за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Сомбора.

Рок за подношење пријаве и потребне документације за учешће на лицитацији је 9. јануар 2017. године, до 14.00 часова.

Оглас, формулар за пријављивање и шифрарник објављени су на овом сајту у рубрици инфо пулт, у категорији огласи.

Пријаве на оглас се подносе у затвореној коверти на којој се на предњој страни наводи адреса: Град Сомбор, Трг цара Уроша бр. 1, Сомбор, Комисија за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, наводи се и број јавног надметања и катастарска општина.

На полеђини коверте се наводи име и презиме и адреса понуђача. Са пријавом на оглас понуђачи достављају и тражену документацију.