РАСПИСАН ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ПОВЕЉЕ ГРАДА СОМБОРА

РАСПИСАН ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ПОВЕЉЕ ГРАДА СОМБОРА

Комисија за спровођење поступка за утврђивање предлога за доделу повеље и награде расписала је јавни позив за доделу Повеље града Сомбора за достигнућа у 2016. години.

Повеља се додељује на Дан града, 17. фебруар, као посебно признање за достигнућа у 2016. години, и то у областима: науке, културе и уметности, односно свих видова уметничког стваралаштва, новинарства и публицистике, здравства и здравствене заштите, социјалног и хуманитарног рада, привредног развоја и свим областима од значаја за град Сомбор.

Предлози за доделу Повеље могу се подносити до 13. јануара 2017. године, а могу се предлагати само појединци, уз образложење.

Пријаве се достављају, лично у Градском услужном центру, приземље зграде Жупанија, шалтери 11 и 12, или путем поште на адресу. Трг цара Уроша 1, Одељење за друштвене делатности – Комисија за спровођење поступка за утврђивање предлога за доделу повеље и награде, са назнаком „Предлог за Повељу града Сомбора – не отварати“.

Јавни позив је доступан овде, као и у рубрици инфо пулт, у категорији конкурси/јавни позиви, а објављен је и у „Сомборским новинама“, издању од 30. децембра 2016. године.