мар 02

НАЦРТ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ АКУСТИЧКИХ ЗОНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СОМБОРА НА ЈАВНОЈ РАСПРАВИ ОД 02. ДО 09. МАРТА 2018. ГОДИНЕ

Нацрт Одлуке о одређивању акустичких зона на територији града Сомбора утврђен је на основу Закона о заштити буке у животној средини,  који  је  обавезао локалне  самоуправе да изврше акустично зонирање и одреде мере забране и ограничења ради заштите од буке.

Нацрт Одлуке о одређивању акустичких зона у периоду од 02. до 09. марта 2018. године је   на јавној расправи, а примедбе, предлоге или сугестије грађани могу доставити у електронском облику на е-маил: pdzomba@sombor.rs.

Одлука ће јавно бити презентована 12. марта 2018. године у 9.00 часова,  у сали 108 (први спрат, зграда „Жупаније“, Трг цара Уроша 1, Сомбор).

Нацрт Одлуке  је  припремило Одељење за пољопривреду и заштиту животне средине Градске управе града Сомбора, а увид у нацрт текста Одлуке може се извршити у згради „Жупаније“, Трг цара Уроша 1, приземље , канцеларија бр. 55.

Нацрт Одлуке  доступан је  и овде.

Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација