мар 02

ОД 02. ДО 09. МАРТА НА ЈАВНОЈ РАСПРАВИ НАЦРТ ОДЛУКЕ О ОБАВЉАЊУ ДЕЛАТНОСТИ ЗООХИГИЈЕНЕ

Нацрт Одлуке о обављању делатности зоохигијене на територији града Сомбора припремило је Одељење за комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене послове на основу Закона о комуналној делатности и Закона о ветеринарству.

У време јавне расправе, у  периоду  од 02. до 09. марта 2018. године, грађани и остали заинтересовани примедбе и сугестије на нацрт   Одлуке  могу доставити у писаном облику на адресу: Одељење за комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене послове Градске управе града Сомбора, Трг цара Уроша 1, 25000 Сомбор, као и електронском поштом на е-маил: vdespotovic@sombor.rs.

Јавна презентација  Одлуке и завршна расправа, одржаће се 9. марта 2018. године у  времену од 10.00 до 11.00 часова у сали 108, први спрат, зграда „Жупаније“ у Сомбору, Трг цара Уроша 1.

Одлуком се уређују  начин и услови обављања комуналне делатности зоохигијене  на територији града Сомбора, права и обавезе корисника комуналне услуге и вршилаца ове комуналне делатности и начин вршења надзора над њеним обављањем. Одлуком се, у складу са законом, уређује и организовање обављања осталих послова зоохигијенске службе.

Нацрт Одлуке доступан је овде.

Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација