мар 02

ОД СЕДМОГ ДО 29. МАРТА, КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА ВРШИ НАДЗОР У СОМБОРСКИМ СЕЛИМА

Током 2018. године Одељење инспекције и комуналне полиције Градске управе града Сомбора, вршиће перманентни инспекцијски и комунално-инспекцијски надзор у свим насељеним местима на територији града Сомбора.

Већ током марта, лица овлашћена за инспекцијски надзор  посетиће сва сомборска села и грађани ће имати прилику да на лицу места, непосредно, комуналним полицајцима укажу на комуналне проблеме у свом селу.

Одељење инспекције и комуналне полиције надзор у селима ће вршити према следећем распореду:

–          07.  март  –  Стапар и Дорослово

–          08. март – Чонопља

–          14. март – Кљајићево и Телечка

–          15. март – Станишић и Риђица

–          21. март – Светозар Милетић и Алекса Шантић

–          22. март – Гаково и Растина

–          28. март – Бачки Брег и Колут

–          29. март – Бездан и Бачки Моноштор

Одељење инспекције позива грађане свих  сомборских села да пријаве са којим комуналним проблемима се суочавају, било да су у питању проблеми који се односе на коришћење и одржавање јавних и зелених површина, заузеће јавних површина или одвођење атмосферских вода, затрпавање атмосферских канала, проблеми око изношења смећа или дивљих депонија, рушевних објеката  и других проблема.

Уочене проблеме грађани могу пријавити  у својој месној заједници (лично, путем телефона, писаним путем или путем електронске поште), овлашћеним лицима за време њиховог боравка у селу, као и Одељењу инспекције и комуналне полиције писаним путем на адресу: Трг цара Уроша 1, 25000 Сомбор, путем телефона број: 025 468 241, или путем електронске поште на е-маил: komunalnapolicija@sombor.rs.

Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација