Povratak na O Somboru

Sport

Sportski savez

Sportski Savez grada Sombora osnovan je i aktivno deluje od 1997.godine. Primarni ciljevi saveza su omasovljenje i razvoj sporta u opštini, a poseban akcenat se daje afirmaciji i radu sa najmlađim uzrasnim kategorijama dece i mladih. Na teritoriji grada Sombora radi 120 sportskih organizacija-klubova, od toga 79 klubova se sufinansira iz Budžeta Grada Sombora. Sufinansira se i… Detaljnije
Zvanična internet prezentacija