Povratak na O Somboru

Sport

Sportski savez grada Sombora

Sajt: http://www.sportskisavezsombor.com/ Sportski savez grada Sombora osnovan je i aktivno deluje od 1997. godine. Primarni ciljevi saveza su omasovljenje i razvoj sporta u gradu Somboru i naseljenim mestima, a poseban akcenat se daje afirmaciji i radu sa najmlađim uzrastima kategorijama dece i mladih. Sportski savez u 2018. godini sprovodi sledeće programe: Logistička podrška sportskim organizacijama… Detaljnije

Sportski centar „Soko“ Sombor

Sajt: http://www.scsoko.rs/ Sportski objekti. Grad  Sombor ima 78 otvorenih sportskih terena, 37 u gradu i 41 na selima; 15 zatvorenih (pokrivenih) objekata u gradu i 15 na selima, ukupno 30 objekata. U gradu ima ukupno 52 objekta, a na selima 56, zajedno u celom gradu 108 objekata. Sportski centar „Soko“ Sombor je ustanova u oblasti sporta koja… Detaljnije
Zvanična internet prezentacija