јан 12

ОД 12. ДО 19. ЈАНУАРА ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ПРВИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УРЕЂЕЊУ ГРАДА

Одељење за комуналне  делатности, имовинско-правне  и стамбене послове Градске управе града Сомбора припремило је Нацрт одлуке о првим изменама и допунама Одлуке о уређењу града.

Нацрт одлуке о првим изменама и допунама Одлуке о уређењу града биће на јавној расправи од 12. до 19. јануара 2018. године, а примедбе и предлози могу се упутити на е-маил: vdespotovic@sombor.rs  или предати на писарници Градског услужног центра (приземље зграде локалне самоуправе, Трг цара Уроша 1, Сомбор, шалтер 11 и 12).

Презентација Нацрта Одлуке  одржаће се 19. јануара 2018. године  од 10.00 до 11.00 часова

у сали 108, први спрат зграде локалне самоуправе, Трг цара Уроша 1, Сомбор.

Нацрт одлуке о првим изменама и допунама Одлуке о уређењу града доступан је овде, а Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе овде.

                                                              Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација