јан 10

ОД 16. ЈАНУАРА ДО 28. ФЕБРУАРА, УВОЂЕЊЕ РЕГРУТА У ВОЈНУ ЕВИДЕНЦИЈУ

Центар Министарства одбране Сомбор почео је са реализацијом активности увођења лица мушког пола у војну евиденцију у 2018. години. Законској обавези увођења у војну евиденцију подлежу регрути рођени 2000. године, као и младићи старијих годишта (рођени од 1988. до 1999. године) који из било којих разлога  нису уведени у евиденцију војних обвезника.

У оригиналном позиву Центра Министарства одбране Сомбор наводи се: „На основу члана 15. Закона о војној, радној и материјалној обавези Министарство одбране Републике Србије позива лица мушког пола рођена 2000. године да испуне своју законску обавезу и уведу се у војну евиденцију.

Обавези увођења у војну евиденцију подлежу и лица мушког пола старијих годишта (рођена од 1988. до 1999. године), која из било којих разлога нису уведена у евиденцију војних обвезника.  Увођење у војну евиденцију по општем позиву може се извршити  у периоду од 16.01. 2018. до 28.02.2018. године,  у Центру Министарства одбране (ЦМО) Сомбор или општинској канцеларији Центра Министарства одбране, према месту пребивалишта лица и то:

  • ЦМО Сомбор, Соње Маринковић 2,  сваког радног дана од 09.00 до 15.00 часова;
  • у општинској  канцеларији  Апатин,  понедељком  – од 09.00 до 15.00 часова;
  • у општинској  канцеларији Оџаци, уторком  – од 09.00 до 15.00 часова;
  • у општинској  канцеларији  Кула  – средом – од 09.00 до 15.00 часова.

Лица која се уводе у војну евиденцију потребно је да понесу личну карту на увид, а уколико не поседују личну карту потребно је да на увид понесу другу јавну исправу из које се може утврдити идентитет, а у иностранству важећу путну исправу.

Лица која бораве у иностранству дужна су да се, ради увођења у војну евиденцију, јаве надлежном дипломатско-конзулатном представништву Републике Србије.“

                                                  Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација