јун 19

ОД 19. ЈУНА ДО 3. АВГУСТА ИЗМЕНА РЕЖИМА САОБРАЋАЈА ДЕЛА РАСКРСНИЦЕ НА УКРШТАЊУ УЛИЦА: ВОЈВОЂАНСКА – СОЛУНСКИХ БОРАЦ А – СКОПЉАНСКА

Због реконструкције и партерног уређења површина на делу раскрснице са кружним током на укрштању  улица – Војвођанска – Солунских бораца – Скопљанска, Одељење за комуналне делатности Градске управе града Сомбора,  донело је решење  о измени режима саобраћаја  на наведеном делу раскрснице.

Радове инвестира Град Сомбор, а изводе „Сомборелектро“ и „Вој пут“ Суботица који имају обавезу да поставе привремену саобраћајну сигнализацију и опрему пута према одобреном пројекту.

Инвеститор и извођач радова ради безбеднијег одвијања саобраћаја у периоду извођења радова, по потреби могу обезбедити присуство радника саобраћајне полиције.

                                                                      Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација