апр 27

ОД 27. АПРИЛА ДО 4. МАЈА ЈАВАНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ КИОСКА И МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА

Одељење за комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене послове израдило је  Нацрт одлуке о условима, начину и поступку за издавање локација за постављање киоска и мањих монтажних објеката на територији града Сомбора.

Разлози за  доношење нове одлуке су адекватнији начин регулисања цена закупа киоска у својини локалне самоуправе, привођење киоска намени, поступак уклањања киоска и други разлози.

Нацрт одлуке о условима за издавање локација за постављање киоска биће на јавној расправи у периоду од 27. априла до 4.маја 2018. године, а јавна презентација одлуке одржаће се 7. маја 2018. године, у времену од 11.00 до 11.30 часова у сали 108, први спрат зграда Жупаније, Трг цара Уроша 1, Сомбор.

Примедбе, предлоге и сугестије на Нацрт одлуке грађани могу доставити до 4. маја, путем електронске поште на е-маил: vdespotovic@sombor.rs , или редовном поштом на адресу: Одељење за комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене послове, Градска управа града Сомбора, Трг цара Уроша 1, 25000 Сомбор.

Нацрт одлуке доступан је овде.

Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација