сеп 19

ОД  НОВЕМБРА САНКЦИОНИСАЊЕ УЗУРПАТОРА АТАРСКИХ ПУТЕВА

Одељење за пољопривреду и заштиту животне средине Градске управе града Сомбора, издало је саопштење у којем наводи да ће  због учестале узурпације, односно одоравања некатегорисаних атарских путева који су у јавној својини града Сомбора, предузети мере заштите.

У саопштењу се наводи да ће Одељење за пољопривреду „од 01. новембра 2017. године, издавати прекршајне налоге, односно подносити прекршајне пријаве против узурпатора у складу са Одлуком о заштити пољопривредног земљишта, усева и засада, пољских путева и канала од пољске штете.“

Како би се избегле непопуларне мере, потребно је да закупци  државног пољопривредног земљишта, као и власници  катастарских парцела које се граниче са атарским путевима, одмах  након скидања усева  путеве  доведу у првобитно стање.

Оригинално саопштење Одељења за пољопривреду доступно је овде.

                                                                        Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација