ОДЛОЖЕНА ЈАВНА СЕДНИЦА НАЦРТА РЕГИОНАЛНОГ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА АПВ

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине обавештава заинтересовану јавност да се раније објављен термин одржавања јавне седнице за 11.05.2022.год. у Новом Саду, а након обављеног јавног увида у Нацрт Регионалног просторног плана Аутономне Покрајине Војводине од 2021 до 2035. године и Извештаја о стратешкој процени утицаја Регионалног просторног плана Аутономне Покрајине Војводине од 2021 до 2035. године на животну средину, одлаже.

Заинтересована јавност ће путем средстава јавног информисања благовремено бити упозната са новим термином одржавања јавне седнице.

Увид у измену Огласа о јавном увиду може се извршити овде.