јан 21

ОДРЖАНА 147. СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА СОМБОРА

147. седница Градског већа града Сомбора

147. седница Градског већа града Сомбора

На данас одржаној 147. седници Градског већа града Сомбора размотрено је и усвојено више предмета из делокруга рада Градског већа.

Између осталог, градски већници су усвојили предлог годишњег плана рада Комуналне полиције града Сомбора за 2019. годину и предлог решења о давању сагласности на Одлуку о првим изменама и допунама статута Градске библиотеке „Карло Бијелицки“ Сомбор. Усвојен је план набавки на које се закон не примењује за 2019. годину града Сомбора као и иницијатива о заједничком наступу АП Војводине и града Сомбора са још 8 локалних самоуправа на међународним сајамским манифестацијама инвестиционог карактера у 2019. години.

Градски већници су на 147. седници Градског већа града Сомбора размотрили и усвојили више предлога у оквиру финансијских питања.

                                                              Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација