нов 14

ОДРЖАНА 18. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА СОМБОРА

18. седница Скупштине града Сомбора - oдлуке донете већином гласова

18. седница Скупштине града Сомбора – oдлуке донете већином гласова

Одборници  Скупштине града Сомбора  на 18. седници, одржаној 14. новембра 2017. године, донели су Одлуку о освнивању Туристичке организације града Сомбора. Према образложењу Саве Дојића, члана Градског већа за област финансија и привреде,  доношење нове одлуке било је потребно због усаглашавања са Законом о туризму. Новом Одлуком у складу са законом дефинисана је делатност  ТОГС-а, прописани су и другачији услови приликом  именовања директора, на нови начин дефинисани су састав и  надлежности Управног одбора, као и нове надлежности Надзорног одбора ове установе.

Одборници су донели и Одлуку о трећим изменама и допунама Одлуке о одређивању зона и коефицијената за потребе утврђивања пореза на имовину на територији града Сомбора, према којој је део улице Стапарски пут од Првомајског булевара до улице Милете Протића сврстан у другу положајну зону, те дали сагласност на статуте јавних предузећа: ЈКП „Простор“, ЈКП „Водовод“ у Бездану и ЈКП „Водоканал“.

Донета је и Одлука о спровођењу јавног конкурса за именовање директора ЈКП „Водоканал“, Сомбор и утврђен текст јавног конкурса.

Одборници су већином гласова донели решење о престанку функције в.д. директора Центра за социјални рад у Сомбору Бранислава Хаџи Бојанића и за в.д. директора  у истој установи, на период од шест месеци, именовали Љубомира Филаковића, дипл. правника.

                                                   Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација