дец 14

ОДРЖАНА 94. СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА

Градско веће - 94. седница

Градско веће – 94. седница

На 94. седници Градског већа града Сомбора, одржаној 13. децембра 2017. године, чланови Већа су одлучили да се Предлог одлуке о буџету града Сомбора за 2018. годину, у складу са предлозима изнетим на јавној расправи о овом документу, измени у делу који се односи на  средства намењена МЗ „Бездан“.

Средства Месне заједнице „Бездан“ се увећавају за 1.370.000,00 динара, а умањују се средства намењена за  функционисање Одељења  и служби Градске  управе, конто  услуге по уговору. О предлогу буџета града за наредну годину изјасниће се одборници Скупштине града Сомбора.

Градско веће је дало сагласност на програме пословања и  посебне  програме о коришћењу средстава из буџета града сомборских јавних комуналних предузећа и то: ЈКП „Водоканал“, ЈКП „Чистоћа“, ЈКП „Зеленило“, ЈКП „Енергана“, ЈКП „Паркинг сервис Сомбор“, ЈКП „Простор“ и ЈКП „Водовод“ у Бездану, а коначну одлуку донеће Скупштина града.

Веће је дало сагласност и на програм рада јавних установа у области друштвених делатности и исте упутило на коначно разматрање и усвајање одборницима Скупштине града Сомбора.

Градско веће је прихватило предлог надлежне комисије и Скупштини на даље одлучивање упутило предлог да се за директора  ЈКП „Паркинг сервис Сомбор“ именује Гордана Вуловић, а за директора ЈКП „Водовод“, Бездан – Дејан Кубатов.

На 94. седници, а на основу окончаног конкурса, Градско веће је утврдило предлог решења да се за правобраниоца у Правобранилаштву града Сомбора постави Ирина Бурка Парчетић, а за заменике правобраниоца Снежана Миланковић и Светлана Кнежевић, о чему ће коначну одлуку донети одборници Скупштине града Сомбора.

Градско веће је прихватило предлог расподеле средстава по јавном позиву за доделу средстава за суфинансирање програма пројеката удружења која негују идентитет националних заједница у 2017. години  и одлучило о јавном позиву за доделу средстава за финансирање пројеката удружења грађана која негују идентитет националних заједница за 2018. годину.

Веће је утврдило  предлог  коначне ранг листе за чланство у Локалном антикорупцијском форуму града Сомбора и исти на коначно одлучивање упутило одборницима Скупштине града Сомбора.

На 94. седници,  одлучено је и о имовинско-правним, финансијским и другим питањима из делокруга рада Већа.

                                                                     Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација