нов 10

ОДРЖАНА СЕДМА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА СОМБОРА

ОДРЖАНА СЕДМА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА СОМБОРА

На 7. седници Скуштине града Сомбора, одржаној 9. новембра, којом је председавао прим. др Зоран Парчетић, председник Скупштине града  одборници су се изјаснили о 14. тачака дневног реда.

Одборници су већином гласова усвојили Одлуке о промени оснивачких аката у јавним предузећима: ЈКП „ Водоканал“, ЈКП „Чистоћа“, ЈКП „ Енергана“ и ЈКП „Паркинг сервис Сомбор“. Усвојеним  променама оснивачка акта,  у наведеним јавним комуналним предузећима,  усклађена су са Законом о јавним предузећима.

Одборници су дали сагласност на треће измене и допуне Програма пословања ЈП „Дирекција за изградњу града Сомбора“, те усвојили Одлуку о првим изменама и допунама Одлуке о уређењу Града. Разлози за измене Одлуке о уређењу града су усклађивање са Законом о прекршајима којим је проширено поље примене института прекршајног налога, као економичнијег и ефикаснијег средства за процесуирање прекршаја од поступка пред судом. Осим тога, Скупштина града је, у складу са Законом, прописала и новчане казне за прекршаје у фиксном износу.

Скупштина је усвојила и Одлуку о шестим изменама и допунама Одлуке о грађевинском земљишту, као и  Одлуку о трећим изменама и допунама одлуке о држању домаћих животиња на територији Града Сомбора.

Одборници су размотрили и усвојили и: Одлуку о изменама и допунама плана генералне регулације насељеног места Бачки Моноштор, Одлуку о отуђењу дела парцеле број 9458/7 К.О. Сомбор 1, Одлуку о отуђењу грађевинског земљишта у К.О. Сомбор 1 – парцеле број 111/16 и 111/17, те извршили исправку одборнициграница суседних парцела у улици Светог Саве у Сомбору.

Скуштина је донела Решење о измени и допуни решења о именовању чланова Штаба за ванредне ситуације, с обзиром да је  појединим  члановима престало чланство у Штабу, а уместо њих за чланове Штаба су именовани: градоначелница Душанка Голубовић, заменик градоначелнице Антонио Ратковић, Хелена Роксандић Мусулин, др Лазар Рачић, Зован Кеча, Миодраг Петровић, пуковник Лазар Остојић и Бранко Рилке.

У оквиру тачке избори и именовања дошло је до измена у чланству управних одбора три установе. У Предшколској установи „Вера Гуцуња“ за нове чланове Управног одбора   из реда Савета родитеља именовани су Марија Опарница Глигоријевић и Ева Милић, а  у Управном одбору Туристичке организације града Сомбора уместо Саше Велебита,  који је поднео оставку, именована је Станислава Луткић.

У Управном одбору Центра за социјални рад Сомбор уместо Јасмине Опачић, за новог члана именована је Славица Вукичевић.

Званична интернет презентација