окт 19

СТИГЛА ОПРЕМА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СЕРВИСА ЗА ПОДРШКУ РОДИТЕЉСТВА

Заменик градоначелнице Антонио Ратковић,  Биљана  Клипа, секретар сомборског Црвеног крста и Невена Росић, начелница Одељења за друштвене делатности Градске управе града Сомбора

Заменик градоначелнице Антонио Ратковић, Биљана Клипа, секретар сомборског Црвеног крста и Невена Росић, начелница Одељења за друштвене делатности Градске управе града Сомбора

Четири локалне самоуправе, Сомбор, Суботица, Оџаци и Кула, заједно су учествовале на конкурсу Министарства без портфеља за демографију и популациону политику, и оствариле право на доделу бесповратних средстава за реализацију  популационе мере – Сервис за подршку родитељства.

Из одобрених средстава набављена је опрема – веш машине, даске за пеглање и пегле,   коју је  партнерским локалним самоуправама предао заменик градоначелнице Сомбора Антонио Ратковић.

„Сервис за подршку родитељства  финансирају  Министарство без портфеља за демографију,   град Сомбор  и остале учеснице конкурса. Ова мера значајна  је с обзиром да се спроводи на територији четири локалне самоуправе, а носилац реализације сервиса је Црвени крст Сомбор“, рекао је Ратковић  и захвалио се сомборској организацији Црвеног крста што је прихватила да спроведе ову меру.

И у   осталим локалним самоуправама носилац ове  мере су локалне организације Црвеног крста.

Према речима Ратковића, услуге овог сервиса намењене су родитељима  двоје и више деце, који су, закључно са данашњим даном, имали могућност да се  пријаве за коришћење ове мере популационе политике.

„Помоћ родитељима се огледа у томе што ће имати могућност да одећу на пеглање доносе у Црвени крст. На тај начин родитељи ће имати више слободног времена које ће моћи да проводе са својом децом“, објаснио је заменик градоначелнице Сомбора.

Сервис за подршку родитељства спроводиће се шест месеци, а обављаће га четири запослена лица, односно по једно лице у свакој од локалних самоуправа.

Спровођење и надзор ове мере вршиће Црвени крст Сомбор, односно општинске организације Црвеног крста у Апатину и Оџацима, те градска организација Црвеног крста у Суботици.

Послови информисања и односа са јавношћу

окт 19

ОД 19. ДО 26. ОКТОБРА ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ПРВИМ ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОДРЖАВАЊУ ЧИСТОЋЕ

Одељење за комуналну делатност, имовинско-правне и стамбене послове припремило је Нацрт одлуке о првим изменама и допунама Одлуке о одржавању чистоће на територији града Сомбора.

Измене и допуне огледају се, осим осталог,  у томе што се у  члану 10. Одлуке додају ставови којима се одређује да се пре одлагања отпада на депонију,  врши провера допремљеног отпада, односно врши његова идентификација према врсти, количини и својствима. Истим чланом, у ставу 4. дефинисано је да је депонија „Ранчево“ намењена за прихватање комуналног, инертног и неопасног отпада.

Према Нацрту одлуке, после члана 33. Одлуке додаје се  члан 33.а којим је прецизирано управљање комуналним отпадом.

Нацрт одлуке о првим изменама и допунама Одлуке о одржавању чистоће спроводи се од данас  до 26. октобра, када ће се одржати завршна расправа и презентација Одлуке.

Презентација Одлуке одржаће се у времену од 11.30 до 12.00 часова,   у сали 108, зграда Жупаније (Трг цара Уроша 1, Сомбор).

Примедбе, сугестије и коментаре учесници расправе могу доставити у писаном облику, редовном поштом, на адресу: Одељење за комуналну делатност, имовинско-правне и стамбене послове Градске управе града Сомбора, Трг цара Уроша бр. 1, 25000 Сомбор.

У електронском облику сугестије се могу доставити на е-маил: vdespotovic@sombor.rs, најкасније до 26. октобра.

Нацрт Одлуке доступан је овде.

Послови информисања и односа са јавношћу

окт 18

ЕВРОПСКИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ ТРГОВИНЕ ЉУДИМА – ВИШЕ ОД ХИЉАДУ МЛАДИХ СОМБОРА УКЉУЧЕНО У ПРЕВЕНТИВНЕ РАДИОНИЦЕ

Европски дан борбе против трговине људима – 18. октобар

„Трговина људима  се не дешава само – тамо негде и другима – већ  је могућа на сваком месту и онима који  су лаковерни“, упозорење је и  порука  учесника  активности поводом обележавања Европског дана борбе против трговине људима.

У  Сомбору се о борби против трговине људима  не  говори само поводом обележавања  18. октобра – Европског дана борбе против трговине људима, већ се током читаве године спроводе разне активности.

Циљ  свих активности јесте подизање свести јавности о проблему  и последицама трговине људима, а  спроводи их  сомборски Црвени крст, уз подршку Локалног координационог тима.

„Спроводимо  активности које имају превентивни значај и које су, пре свега, усмерене на децу и младе као посебно угрожене циљне групе.  Током ове године  више од 1000  ученика основних и средњих школа  присуствовало је некој од превентивних радионица о  трговини људима“, казала је Тамара Маџарев, члан Локалног координационог тима испред локалне самоуправе.

Током ове недеље, едуковани волонтери  Црвеног крста организовали су радионице за децу предшколског и основношколског узраста  и  друге циљне групе.

На данашњој централној манифестацији,  на Тргу Светог тројства, волонтери Црвеног крста су на осам пунктова приказали начин врбовања и експлоатације потенцијалних жртава трговине људима.

Представници Полицијске управе Сомбор су присутнима објаснили како је потребно  реаговати, коме се обратити и на који начин се заштитити  у  ризичним ситуацијама.

Европски дан борбе против трговине људима обележава се од 2007. године, када је Европска комисија 18. октобар прогласила за дан борбе против трговине људима. Од тада се  широм Европе организују активности чији је циљ подизање свести јавности о проблему и последицама трговине људима.

Послови информисања и односа са јавношћу

окт 18

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА ДУШАНКА ГОЛУБОВИЋ НА ПЕТОМ ЗАСЕДАЊУ ЗАЈЕДНИЧКОГ КОНСУЛТАТИВНОГ ОДБОРА РЕГИОНА ЕУ У НИШУ

Душанка Голубовић председница СКГО на петом заседању Заједничког консултативног одбора региона ЕУ

Душанка Голубовић председница СКГО на петом заседању Заједничког консултативног одбора региона ЕУ

У среду 17. Октобра, у Нишу је одржано пето заседање Заједничког консултативног одбора региона ЕУ који окупља представнике локалних самоуправа  региона земаља ЕУ, док Србија има статус кандидата у овом телу.

Ово тело се иначе састаје два пута годишње, од чега једном годишње у Бриселу, а овог пута и у Нишу. На данашњем заседању говорило се о преговорима о приступању Републике Србије Европској унији, као и о утицајима који преговори имају на субнационални ниво власти.

Министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић изјавио је  на заседању, да је реформа јавне управе један од три кључна критеријума за придруживање Србије заједници европских народа.

 „Општине и градови имају велику обавезу у приступању ЕУ и зато кроз реформу јавне управе, реформишемо и локалне самоуправе како  би њихове администрације биле што спремније да одговоре на изазове“, рекао је министар.

Душанка Голубовић председница Сталне конференције градова и општина је истакла да и у окворима Европске уније, локалне и регионалне власти имају велики значај о чему говоре подаци да је 60% одлука локалног и регионалног нивоа у ЕУ под утицајем законодавства ЕУ, да је 70% инвестиција у јавном сектору у ЕУ на локалном и регионалном нивоу, те да се локалне и регионалне власти прве суочавају са изазовима попут миграција, поплава,  климатских  промена.

„Имајући у виду искуство наших колега из земаља које су сада чланице Европске уније, може се закључити да успех целог преговарачког процеса зависи од квалитета преговарачких позиција или ставова,  који морају уважити  реалност на локалном нивоу, спремност локалне самоуправе за преузимање обавезе увођења ЕУ стандарда у погледу надлежности, капацитета, неопходних финансијских ресурса, као и временског оквира за увођење стандарда“, истакла је председница СКГО и градоначелница Сомбора Душанка Голубовић и додала да с обзиром да постоје велике разлике између ЈЛС у погледу величине, броја становника и степена развијености, те су сличне разлике и у капацитетима за примену обавеза. У том смислу, важно је да се приликом преузимања ЕУ стандарда узму у обзир специфичне потребе и различити капацитети и степен развоја ЈЛС.

„С обзиром на то да локалне самоуправе не могу наступати самостално, нити располажу ресурсима за хоризонталну и вертикалну комуникацију са другим актерима у процесу преговора, ту је од изузетне важности улога СКГО која може и треба да заокружене политичке позиције локалне самоуправе представи и буде консултована од стране централних власти у овом процесу“, истакла је у свом обраћању у Нишу, председница СКГО Душанка Голубовић.

Заједнички консултативни одбор је основан 2014 године и његов задатак  је успостављање дијалога и сарадње између регионалних и локалних власти у Србији, с једне стране, и Комитета региона ЕУ, с друге, као и њихова припрема за учешће у раду Комитета региона ЕУ, након ступања у чланство ЕУ.

                                                                                           Послови информисања и односа са јавношћу

окт 17

ОД 20. ДО 26. ОКТОБРА ЈАВНА РАСПРАВА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНА И КОЕФИЦИЈЕНАТА РАДИ УТВРЂИВАЊА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ

Ради усклађивања зона и коефицијената који се користе приликом утврђивања пореза на имовину, Одељење локалне пореске администрације Градске управе града Сомбора, приступило је изменама и допунама одлуке којом се зоне и коефицијенти одређују.

Изменама и допунама,  предложеним у  нацрту Одлуке о одређивању зона и коефицијената ради утврђивања  пореза на имовину на територији града Сомбора, извршиће се усклађивање зона са зонама које се користе за утврђивање локалних комуналних такси утврђених  Одлуком о грађевинском земљишту.

Предложеним изменама, зоне и коефицијенти биће одраз степена комуналне опремљености,  саобраћајне повезаности и других критеријума, а код пословних простора  зависиће од  атрактивности  локације.

Због тога се приступило прерасподели улица у оквиру ПРВЕ зоне, на прву А, прву Б, и прву Ц зону. Према досадашњој одлуци све улице  у оквиру „Венаца“  биле су  у првој зони.

Нацрт  Одлуке биће  на јавној расправи од 20. до 26. октобра, а 26. октобра, од 9.00 до 10.00 часова, у  соби 142 (мала сала), у згради Жупаније, Трг цара Уроша бр. 1, Сомбор,  одржаће се јавна презентација нацрта Одлуке о четвртим изменама и допунама одлуке о одређивању зона и коефицијената за потребе утврђивања пореза на имовину  на територији града Сомбора.

Сугестије, предлоге и коментаре грађани могу доставити у писаном облику на адресу:  Одељење локалне пореске администрације  Градске управе града Сомбора, Трг цара Уроша бр. 1, 25000 Сомбор, и у електронском облику на е-маил bjovicevic@sombor.rs.

Нацрт Одлуке доступан је овде.

Послови информисања  и односа са јавношћу

окт 16

МИНИСТАР ПОЉОПРИВРЕДЕ БРАНИСЛАВ НЕДИМОВИЋ И ГРАДОНАЧЕЛНИЦА СОМБОРА ДУШАНКА ГОЛУБОВИЋ СА САРАДНИЦИМА ПОСЕТИЛИ КОМПАНИЈУ „АГРИСЕР“ ИЗ АЛЕКСЕ ШАНТИЋА

Министар пољопривреде Републике Србије Бранислав Недимовић, покрајински секретар за пољопривреду Вук Радојевић, градоначелница Сомбора Душанка Голубовић и њен заменик Антонио Ратковић и Италијански амбасадор у републици Србији њ.е. Карло Ло Кашо

Министар пољопривреде Републике Србије Бранислав Недимовић, покрајински секретар за пољопривреду Вук Радојевић, градоначелница Сомбора Душанка Голубовић и њен заменик Антонио Ратковић и Италијански амбасадор у републици Србији њ.е. Карло Ло Кашо

Данас је у Алекса Шантићу компанија Агрисер организовала свечано обележавање завршетка прве фазе изградње и рада ове фабрике, која послује у саставу италијанске компаније Фереро.

Том приликом у госте су позвани министар пољопривреде републике Србије  Бранислав Недимовић, покрајински секретар за пољопривреду Вук Радојевић, градоначелница Сомбора Душанка  Голубовић и њен заменик Антонио Ратковић као и начелник одељења за пољопривреду и заштиту животне средине Владимир Катанић и члан градског већа за област комунална делатност и инвестиције Мирослав Ковачић.

У делегацији која је на позив присуствовала обележавању завршетка прве фазе био је и Италијански амбасадор у републици Србији  њ.е. Карло Ло Кашо, представници италијанске компаније Фереро и њихови пословни партнери.

Гости су на терену упознати са стањем засада, као и са најсавременијим начином садње, наводњавања и одржавања леске тј лешника.

Ово је само прва фаза рекао је Александро Бокардо представник компаније који је присутне у краткој презентацији упознао да је компанија са садњом садница леске кренула 2014 на 19 ха да је проширена на још 60 хе, те да је матични засад сертификован за производњу сертификованог садног материјала. До 2017 се користио садни материјал из Италије а од 2018 године се почело са производњом сопственог садног материјала.

У  наредних неколико месеци  припремиће стратешко планирање развоја ланца вредности до 2025 године и детаљан оперативни трогодишњи план рада. У наредним фазама осим проширења производње преко коопераната,  развоја садног материјала и откупа, планирано је до 2025 године и изградња погона за прераду и паковање полупроизвода..

Министар пољопривреде Бранислав Недимовић обраћајући се пољопривредницима је истакао да данас имамо две важне поруке. „Прво није тачно да ће Фереро престати са производњом и откупом, а то је доказ 600 ха засада и 190 коопераната. Друго, је улазак у другу фазу а то је изградња погона за прераду. Ово је производња која се стратешки дуго планира јер лешник је биљка која живи и рађа преко 60 година. Ово је млада пољопривредна производња у Србији, која захтева не толико велика улагања а приходи су изузетно велики који долазе након три до четири године, истакао је министар Недимовић и нагласио да оно што је најзначајније „ Нема лимита у погледу производње лешника, не може доћи до засићења светског тржишта, јер толико лешника фали у деценијама који долазе испред нас да једноставно не можемо доћи у ситуацију као са малином или неком другом пољопривредном производњом  да за пар година дође до плафона. Тога овде нема, тих изазова нема“,  рекао је Министар пољопривреде Бранислав Недимовић. Приликом данашњег боравка у Алекса Шантићу.

                                                                                      Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација
No Notify!