јул 07

ОТВОРЕН ДАН У МЗ „МЛАКЕ“ СОМБОР

Градоначелнице Душанкa , Хелена Роксандић Мусулин, начелница градске управе града Сомобра, Игор Латас, начелник одељења за комуналне, имовинско правне и стамбене послове, Мирослав Ковачић, градски већник задужен за комуналну област, Горан Нонковић директор ЈКП „Простор“ Сомбор,  Јасмина Бобић директорица ЈКП „Водоканал“ Сомбор и Надежда Радојевић испред ЈКП „Зеленило“ Сомбор

Градоначелнице Душанкa , Хелена Роксандић Мусулин, начелница градске управе града Сомобра, Игор Латас, начелник одељења за комуналне, имовинско правне и стамбене послове, Мирослав Ковачић, градски већник задужен за комуналну област, Горан Нонковић директор ЈКП „Простор“ Сомбор, Јасмина Бобић директорица ЈКП „Водоканал“ Сомбор и Надежда Радојевић испред ЈКП „Зеленило“ Сомбор

Градоначелница града Сомбора Душанка Голубовић са тимом својих сарадника и овог првог викенда у месецу јулу у оквиру акције „Отворени дан“ у просторијама МЗ „Млаке“ у Сомбору примила је грађане који су желели лично да разговарају са Градоначелницом и изнесу јој своје проблеме, захтеве, предлоге као и недоумице које се односе на свакодневни живот у Сомбору.

Састанку су осим Градоначелнице Душанке Голубовић присуствовали и Хелена Роксандић Мусулин, начелница градске управе града Сомбора, Игор Латас, начелник одељења за комуналне, имовинско правне и стамбене послове, Мирослав Ковачић, градски већник задужен за комуналну област, Горан Нонковић директор ЈКП „Простор“ Сомбор, Јасмина Бобић директорица ЈКП „Водоканал“ Сомбор и Надежда Радојевић испред ЈКП „Зеленило“ Сомбор .

И овог пута велики број заинтересованих суграђана, становника месне заједнице Млаке доказ је да је градоначелница донела праву одлуку да на овај начин отвори своја врата за грађане. Велики број питања се односио на комуналну област, углавном на атмосферску канализацију, одржавање путева, расвете у појединим деловима месне заједнице, проблема старих и напуштених кућа, која постају легло заразе и расадник корова. Један од проблема на који су указали суграђани из МЗ „Млаке“ су и рушевне напуштене куће, које представљају и опасност по грађане. Градоначелница и њен тим дали су одговоре на многобројна питања везана за обнову дома и школе у Градини, обнову дома у Ленији, реконструкцију и одржавање атарских путева и асфалтирање неких нових. Договорен је да се одржи и један састанак са сточарима и произвођачима млека из Градине.

Интересантно је напоменути да су мештани на састанак са градоначелницом долазили као делегација испред својих делова месне заједнице са питањима суграђана који су их делегирали у њихово име, а било је наравно и молби за решавање личних проблема појединих суграђана. Осим питања и молби сви присутни суграђани изразили су задовољство што су могли на овај начин лично да упознају и разговарају са градоначелницом и њеним тимом.

Након разговора са суграђанима, градоначелница је са представницима савета и запосленима у месној заједници обишла реновиране просторије ове месне заједнице, као и двориште које је заједничким снагама уз подршку града адаптирано и претворено у дечије игралиште и прилагођено за све узрасте деце. Игралиште се налази у самом дворишту зграде месне заједнице, ограђено и заштићено, а отворено је током целог дана.

Како би изашли у сусрет потребама грађана Сомбора, Градоначелница ће наставити да обилази Месне заједнице како у селима тако и у града Сомбору и прима грађане.

Послови информисања и односи са јавношћу

јул 05

НАГРАДА ЗА КРЕИРАЊЕ ДОБРОГ АМБИЈЕНТА И РАЗВОЈ ПРЕДУЗЕТНИШТВА

Град Сомбор добитник је Златне награде и признања најбољим локалним заједницама за креирање доброг амбијента за развој предузетништва у Средњој и Југоисточној Европи „GLOBALLOCAL“ за 2019. годину.

Одлуку о добитницима награда у пет категорија донео је Међународни комитет за доделу награда “GLOBALLOCAL” кога чини осамнаест експерата из девет земаља из области: економија, маркетинг, менаџмент, финансије, социологија, предузетништво, право, архитектура, екологија, локални и регионални развој те друге релевантне науке и дисциплине.

За ове награде предложено је 112 кандидата из 7 земаља (Србија, Аустрија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Хрватска, Северна Македонија и Словенија).

Признање најбољим локалним заједницама за креирање доброг амбијента за развој предузетништва додељује се посебно успешним локалним заједницама (општинама и градовима) које су у изазовима новог динамичког и захтевнијег времена, оригиналним решењима и креативним мерама значајно унапредиле амбијент за бржи и одрживи развој предузетништва – као темељ развоја локалне заједнице и њених грађана.

Оно што је посебно истакло Сомбор приликом кандидовања, осим поседовања „BFC цертификата по мери привреде у југоисточној Европи“, јесу израђени и веома успешно реализовани ЛАП-ови за запошљавање у периоду од 2016 – 2019. године, основана и функционална радна тела у области привреде и запошљавања (Привредни савет, Савет за запошљавање, Комисија за израду и имплементацију ЛАП-а за запошљавање), као и инструменти за подршку привреди и привлачењу инвеститора (Водич за инвеститоре, Каталог “brownfield – greenfield” локације, инвестициони потенцијали, економски и финансијски подстицаји, План капиталних улагања, План имплементације, Водич за будуће инвеститоре), као и наступи на сајамским манифестацијама.

Послови информисања и односа са јавношћу

јул 05

РХМЗ УПОЗОРАВА НА МОГУЋУ ЛОКАЛНУ ПОЈАВУ ГРМЉАВИНЕ СА ГРАДОМ И КИШОМ

Републички хидрометеоролошки завод издао је упозорење (наранџасти метеоаларм) за могућу локалну појаву грмљавине са градом и количином падавина већом од 10 литара по квадратном метру на територији Бачке за период од 06. јула 2019. год. од 00,00 часова до 07. јула 2019. године до 00,00 часова.

Наведена прогноза односи се на временске непогоде са јаким пљусковима или јаком кишом, локалном грмљавином и градом. За три часа могуће је да падне више од 10 литара кише по квадратном метру, наведено је у упозорењу Републичког хидрометеоролошког завода Србије.

Оригинално упозорење РХМЗ погледајте овде.

                                                               Послови информисања и односа са јавношћу

јул 05

36. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА

36. Сеедница Скупштине града Сомбора

36. Сеедница Скупштине града Сомбора

Данас је одржана 36. седница Скупштине града Сомбора којом је председавала новоименована председница Скупштине града Сомбора, Љиљана Тица.

Одборници су размотрили и одлучили о 12 питања из делокруга рада Скупштине. Између осталог, усвојили су  Предлог одлуке о употреби имена и симбола Града Сомбора, Предлог одлуке о утврђивању назива дела улица и заселака у насељеним местима на територији Града Сомбора, Предлог одлуке о оснивању Градског музеја Сомбор, Предлог одлуке о изради Генералног урбанистичког плана Града Сомбора, Предлог одлуке о доношењу плана детаљне регулације за изградњу и реконструкцију канала Барачка, изградњу нове црпне станице Бездан II од Дунава до споја са каналом Врбас-Бездан, и Извештај о раду месних заједница на територији Града Сомбора за 2018. годину.

Циљ Плана детаљне регулације за изградњу и реконструкцију канала Барачка, изградњу нове црпне станице Бездан II од Дунава до споја са каналом Врбас-Бездан је да се створе услови за изградњу и реконструкцију тако што ће се дефинисати правила уређења и грађења на водном и грађевинском земљишту, променити намена земљишта у складу са начином на који ће се користити, дефинисати површина јавне намене, дефинисати начин укрштања трасе канала са другим инфраструктурним системима и мрежама, дефинисати могућности парцелације и препарцелације, као и дефинисати и спроводити мера заштите природних и културних добара и животне средине.

Одборници Скупштине града Сомбора усвојили су и предлог Одлуке о мрежи ПУ „Вера Гуцуња“ Сомбор, према овој Одлуци постојећа мрежа Предшколске установе, која се састоји од 17 објеката (вртића) у самом граду Сомбору и 15 објеката (вртића) у насељеним местима и тренутно обухвата око 1900 деце предшколског узраста, може се сматрати оптималним решењем у погледу броја објеката на територији Града.

Имајући у виду број деце узраста од 0 до 6 година и чињенице да су капацитети постојећих дечијих вртића знатно мањи, у наредном периоду потребно је проширити капацитете постојећих објеката и где је то могуће припремно предшколске групе сместити у школске објекте, те на тај начин обезбедити потребне капацитете како би се повећао обухват деце предшколског узраста, као и повећати број група целодневног боравка.

Одборници су на данашњој 36. седници Скупштине града, одлучили и о неколико имовинско-правних питања.

                                                                             Послови информисања и односа са јавношћу

јул 04

БЕЗБЕДНОСТ СТАРИЈИХ ЈЕДАН ОД ГЛАВНИХ ПРИОРИТЕТА

Поклони су након презентације подељени свим учесницима

Поклони су након презентације подељени свим учесницима

Савет за безбедност саобраћаја града Сомбора, у сарадњи са Агенцијом за безбедност саобраћаја и Центром за одрживи развој и безбедност саобраћаја, одржао је данас презентацију о безбедности саобраћаја намењену старијој популацији у просторијама Градског удружења пензионера Сомбор.

С обзиром да се показало да су људи старије старосне доби последњих година веома угрожени учесници у саобраћају Савет за безбедност саобраћаја је решио да укаже на овај проблем и предузме конкретне мере.

 „Пре два месеца смо на скупштинској седници усвојили Стратегију развоја саобраћаја за Град Сомбор и један од циљева у акционом плану јесте да се подигне на виши ниво безбедност наших старијих суграђана. Тим поводом смо данас организовали ову трибину на којој ћемо на један занимљив начин указати на опасности које вребају у саобраћају, а кроз посебне квизове и игре поделићемо и поклончиће учесницима ове трибине“ рекао је заменик градоначелнице и председник Савета за безбедност саобраћаја у Сомбору Антонио Ратковић.

По речима Ренате Рајчањи, официра Одељења саобраћајне полиције у Сомбору, један од приоритета у раду ПУ у Сомбору јесте предузимање превентивних, али и репресивних мера у циљу побољшања безбедности и саобраћајне културе бициклиста, као и смањење броја настрадалих у саобраћајним незгодама.

„Сомбор је град бициклиста, а бициклисти чине једну од најмање заштићених категорија учесника у саобраћају. Саобраћајне незгоде се догађају на подручју целог града Сомбора и то најчешће у периоду такозваних саобраћајних шпицева, док нам најугроженију категорију учесника у саобраћају чине управо генерације 65 година и више, која је и данас обухваћена овим пројектом“ рекла је Рајчањи.

Трибину испред Агенције за безбедност саобраћаја одржао је Томислав Петровић.

Послови информисања и односа са јавношћу

јул 03

ПЛАН ВРШЕЊА КОМУНАЛНО-ПОЛИЦИЈСКОГ НАДЗОРА ПО НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА ЗА МЕСЕЦ ЈУЛ 2019.

Одељење инспекције и комуналне полиције Градске управе града Сомбора ће у току месеца јула 2019. године, путем комуналне полиције, вршити контролу комуналног реда у складу са важећим прописима у свим насељеним местима на територији Града Сомбора.

Надзор ће се, у месецу ЈУЛУ 2019. године, вршити по следећем распореду:

  • 09.07. А. Шантић и Св. Милетић
  • 10.07. Стапар и Дорослово
  • 11.07. Чонопља, Телечка
  • 16.07. Кљајићево
  • 17.07.  Гаково и Растина
  • 18.07. Станишић и Риђица
  • 23.07. Б. Брег и Колут
  • 24.07. Б. Моноштор
  • 25.07. Бездан

Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација
No Notify!