јун 07

ПРИВРЕДНИ САВЕТ: ПОТРЕБНА ВЕЋА САРАДЊА СА ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА

Привредни савет града Сомбора јуче (6. јун 2018.) је одржао 11. седницу на којој је било речи о проширењу Савета, резултатима учешћа у суфинансирању програма или мера активне политике запошљавања и резултатима јавног позива упућеног банкама за краткорочно кредитирање  „микро“ и „малих“ предузећа и предузетника са територије Града.

Чланови Савета су,  ценећи досадашњи рад,  закључили да је потребно да све  делатности  имају  своје представнике у Привредном савету. Због тога ће се приступити проширењу Савета избором чланова из области, као што су банкарски сектор, предузетници и друге делатности,   које до сада нису имали  представнике у Привредном савету.

Чланови Савета су,  разматрајући сарадњу са јавним предузећима, закључили да је потребна већа сарадња и затражили да их надлежни у јавним предузећима редовно извештавају о измени законских прописа који се односе на њихову делатност.

Било је речи и о лошој путној инфраструктури, као и мерама које ће се предузети како би се иста поправила.

Чланови Савета су информисани о томе да је Национална служба за запошљавање граду Сомбору одобрила 9.390.909,09 милиона динара за  суфинансирање мера активне политике запошљавања, што укупно са средствима обезбеђеним у буџету града Сомбора износи 21.090.909,09 динара. Реализацијом мера активне политике запошљавања запослиће се 113 незапослених лица.

Чланови Савета информисани су о томе да  су „Банка Интеса“ а.д. Београд и Комерцијална банка а.д. Београд, испуниле критеријуме  наведене у јавном позиву упућеном банкама  за краткорочно кредитирање привредних субјеката и предузетника са седиштем на територији града Сомбора, а уз учешће локалне самоуправе у финансирању камате на кредите.

Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација