мај 17

ПРОЈЕКТНИ ТИМ УТВРДИО АКТИВНОСТИ У ОКВИРУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА „СОЦИЈАЛНО ПРЕДУЗЕТНИШТВО ЗА ЖЕНЕ У РУРАЛНИМ ПОДРУЧЈИМА“

Састанак пројектних тимова

Састанак пројектних тимова

Први састанак пројектног тима града Сомбора, којем су присуствоали и  тимови пројектних партнера који учествују у реализацији пројекта   “Социјално предузетништво за жене у руралним подручјима“ („Social entrepreneurship for women in rural areas“), акроним: WOMEN-TO-SAVE,  одржан  је 15. маја 2018. године.

На састанку су утврђене активности које тимови морају спровести до 14. јула 2018. године који је одређен као крај првог извештајног периода. Испред пројектног тима града Сомбора  присуствовали су: Кристина Харјунг, Николина Ковачић, Чила Мађар, Атила Прибила и Јована Грујић која је и менаџерка пројекта.

Пројекат WOMEN-TO-SAVE одобрио Заједнички надзорни одбор (Joint Monitoring  Commitee) Интеррег ИПА програма прекограничне сарадње Мађарска-Србија за период 2014-2020., у новембру 2017. године.

Водећи апликант пројекта је град Сомбор, прекогранични партнер Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft. Из Кишкунхалаша, а партнери из Републике Србије: Центар за социјални рад из Сомбора и Центар за производњу знања и вештина из Новог Сада.

Циљ пројекта је стварање окружења које доприноси хармонизованом развоју региона кроз одрживо коришћење прородних ресурса, кроз развој социјалног предузетништва , као и подизање капацитета за оснивање кластера заснованог на социјалном предузетништву међу женама у руралним подручјима користећи иновативне моделе знања и преношења знања.

Имплементација пројекта почела је 15. марта 2018. године, а као дан завршетка реализације, одређен је 14. март 2020. године.

Укупан буџет пројекта је 207.134.40 евра, а  град Сомбор у укупном буџету учествује са 98.744,4 евра.

Званична интернет презентација