нов 09

РОК ЗА УПЛАТУ ЧЕТВРТЕ РАТЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ 15. НОВЕМБАР

„У току је достављање опомена пореским обвезницима који имају неизмирене пореске обавезе са стањем на дан 24. октобра 2017. године“,  наводи се у обавештењу Одељења локалне пореске администрације Градске управе града Сомбора.

Одељење у обавештењу још наводи да ће приступити принудној наплати доспелих  неизмирених обавеза у складу са законом дефинисаним роком.

Одељење подсећа пореске обвезнике – физичка лица, предузетнике и правна лица да је рок за уплату четврте рате пореза на имовину 15. новембар 2017. године.

За додатне информације порески обвезници могу се обратити Градском услужном центру, шалтер број 3 (приземље зграде локалне самоуправе, Трг цара Уроша 1, Сомбор), а информације могу добити и путем телефона број: 025/468-158 и 025/468-198.

Оригинално  обавештење  Одељења локалне пореске администрације доступно је овде.

                                                   Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација