СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА: УСВОЈЕНА ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА ЗА ОДАБИР КРАЈЊИХ КОРИСНИКА МЕРА СТАМБЕНЕ ПОДРШКЕ И АКТИВНЕ ИНКЛУЗИЈЕ НА ПРОЈЕКТУ „КУЋЕ ЗА БОЉУ БУДУЋНОСТ У СОМБОРУ“

Градско веће Града Сомбора одржало је данас 152. седницу на чијем дневном реду се нашлo 8 тачака.

Између осталог, чланови Градског већа усвојили су предлог прелиминарне листе вредновања пријава корисника мера стамбене подршке и активне инклузије на пројекту „Куће за бољу будућност у Сомбору“. Кроз пројекат и Јавни позив одабрано је 9 породица које ће бити стамбено збринуте, а које долазе из три рањиве друштвене групе: жене жртве породичног насиља, Роми и деца која напуштају систем социјалног старања. Свим члановима одабраних породица старијим од 15 година биће омогућено да похађају курсеве заната, безбедности на раду, као и обуке из остваривања права на социјалну, здравствену и другу заштиту, вођења домаћинства и слично. Такође, учесници без завршеног основног образовања биће упућени на Школу за основно образовање одраслих у Сомбору ради стицања образовања.

На 152. седници чланови Градског већа дали су сагласност на предлог за расподелу средстава по Јавном конкурсу за доделу средстава Града Сомбора за очување културног наслеђа и развоја савременог начина интерпретације локалних обичаја и традиција у 2023. години, за шта је у градском буџету обезбеђен укупан износ од 5.000.000,00 динара.

Чланови Градског већа прихватили су предлог за расподелу средстава по Јавном конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката и програма удружења из области социјалне и здравствене заштите у 2023. години, те пројеката, програма и манифестација у култури у 2023. години.