Социјално-економски савет о незапослености и стању у привреди града

Трећа седница Социјално-економског савета

Незапосленост, структура незапослених радника и стање у привреди Града Сомбора биле су теме о којима је било речи на 3. седници Социјално-економског савета Града Сомбора (у даљем тексту СЕС).

Председавајући, Радослав Прокић, на почетку седнице је констатовао је да је дошло до промена у чланству СЕС-а испред представника синдиката УГС „Независност“ који ће убудуће представљати  Петар Замбо (уместо Антуна Морбера), а потом се прешло на тематски рад.

Секула Тањевић, директор Националне службе за запошљавање – Филијала Сомбор, информисао чланове СЕС-а  о томе да је незапосленост на територији Града Сомбора у последње три године у паду. Према речима Тањевића, на евиденцији НСЗ – Филијала Сомбор у децембру 2016. године било је евидентирано 6800 незапослених лица, што је за четири до пет одсто мање него у децембру 2015. године. Овакав тренд пада броја незапослених лица је условила добра политика Града Сомбора у области решавања проблема незапослености и сомборска локална самоуправа је међу првима по издвајању средстава за запошљавање незапослених лица. Град Сомбор је и за 2017.  годину планирао средства за програме запошљавања преко којих ће бити запослено 130 незапослених лица.

Тањевић је присутне информисао и о структури незапослених лица у погледу година старости и чекања на запослење. Он је истакао да чак 29 одсто незапослених на евиденцији НСЗ –  Филијала Сомбор, чине лица која имају више од 50 година старости, а 24 одсто лица до 30 година старости.

Председник Управног одбора Регионалне привредне коморе (у даљем тексту РПК) Сомбор Зоран Булатовић говорио је променама статуса РПК у оквиру Привредне коморе Србије, те о значају дуалног образовања за које је казао да ће бити функционално и у складу са потребама привреде.

Седница Социјално-економског савета је одржана 6. марта 2017. године.

Послови информисања и односа са јавношћу