СПРЕЧАВАЊЕ УЗУРПАЦИЈЕ АТАРСКИХ ПУТЕВА

Одељење за пољопривреду и заштиту животне средине Градске управе града Сомбора најавило је спровођење активности које се односе на очување и проходност атарских  путева, чији је циљ да се „сваком  грађанину омогући једнако  право коришћења и очувања пољских путева“.

У обавештењу Одељења за пољопривреду се наводи да су узурпације, односно одоравања некатегорисаних атарских путева који су у јавној својини града Сомбора,  учестала, те моле закупце   државног пољопривредног земљишта као и  власнике катастарских парцела које  се међе са атарским путевима да престану са даљом узурпацијом  пољских путева.

У обавештењу се наводи да ће Одељење поступити у складу са Одлуком о заштити пољопривредног земљишта, усева и засада, пољских путева и канала од пољске штете и поднети прекршајну пријаву против лица које узурпира пољски пут.

Обавештење Одељења за пољопривреду и заштиту животне средине доступно је овде.

Послови информисања и односа са јавношћу