мај 15

ЗА НЕГОВАЊЕ НАЦИОНАЛНОГ ИДЕНТИТЕТА НАЦИОНАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА У 2018. ГОДИНИ, СРЕДСТВА ДОБИЛО ПЕТ УДРУЖЕЊА

Пројекти пет удружења грађана задовољили су критеријум неговања националног идентитета  националних заједница у 2018. години, и  финансираће се из буџета града Сомбора. То су:  пројекат „Унапређење  афирмације мађарске националне мањине у Западнобачкој регији“ , асоцијације   „Подунавље“ – Дорослово којој је за пројекат    додељено 270.000,00 динара.

Средства су додељена и  УГ „Буњевачко коло“  – Сомбор за пројекат „Дани културе, традиције Срба и Буњеваца у Сомбору“  и то  220.000,00 динара, ХКУД „Владимир Назор“ – Сомбор,  180.000,00 динара за издавање листа „Мирољуб“, а за пројекат „Ри(је)ч и слика“ – УГ „Урбани Шокци“,  додељено је 150.000,00 динара.

Износ од 80.000,00 динара додељен  је Буњевачком медиа центру за пројекат „Млади Буњевци у Сомбору“.

Одбачени су пројекти ХКПД „Силвије Крањчевић“ – Бачки Брег и Друштва српско-руског пријатељства, а одбијени пројекти ХКД „Владимир Назор“  – Станишић, КУДХ „Бодрог“ -Бачки Моноштор и УГ „Натура“ – Бачки Брег.

Удружења грађана која су добила мањи износ средстава од траженог, имају обавезу да одмах доставе спецификацију трошкова у складу са додељеним средствима, односно да доставе обавештење уколико одустају од средстава која су додељена.

Решење о додели средстава доступно је овде, а обавештење о достављању нове спецификације трошкова овде.

Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација