У ЦЕНТРУ КЉАЈИЋЕВА, 26., 27. И 28. АВГУСТА, ЗАБРАЊЕН САОБРАЋАЈ ЗБОГ  ПРОСЛАВЕ СЕОСКЕ СЛАВЕ ВЕЛИКЕ ГОСПОЈИНЕ – Град Сомбор

авг 24

У ЦЕНТРУ КЉАЈИЋЕВА, 26., 27. И 28. АВГУСТА, ЗАБРАЊЕН САОБРАЋАЈ ЗБОГ  ПРОСЛАВЕ СЕОСКЕ СЛАВЕ ВЕЛИКЕ ГОСПОЈИНЕ

МЗ „Кљајићево“

Месна заједница „Кљајићево“  припремила је тродневни програм  ради прославе сеоске славе  Кљајићева, Велике  Госпојине. За време одржавања „Великогоспојинских вечери Кљајићева“, МЗ „Кљајићево“ је добила сагласност Одељења за комуналне делатности, имовинско-правне  и стамбене послове  да изврши заузеће коловоза и постави привремену саобраћајну сигнализацију којом се обуставља саобраћај за сва возила  у центру села у улици Иве Лоле Рибара од кућног броја 48 до броја 53  и у улици  Краља Петра Првог     – од улице Моше Пијаде до кућног броја 38 и то:

–  26. августа 2017. године у периоду од 15.00 до 22.00 часова;

–  27. августа 2017. године у периоду од 16.00 до 22.00 часова и

 – 28. августа 2017. године у периоду од 8.00 до 22.00 часова.

За време одржавања програма „Великогоспојинских вечери“ саобраћај ће се одвијати према пројекту који је израдила  новосадска агенција „АДОМНЕ“.

Месна заједница „Кљајићево“, као организатор програма има обавезу да ради безбедности учесника, публике и безбедног одвијања саобраћаја за време манифестације обезбеди присуство саобраћајне полиције.

                                                         Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација