У ТОКУ ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА ЗА КУПОВИНУ СТАНОВА КОЈИ ЋЕ БИТИ ЈАВНА СВОЈИНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Комисија за избор станова који се прибављају у јавну својину Републике Србије за доделу изабраним корисницима у оквиру Регионалног стамбеног програма у Републици Србији објавила је Јавни позив за прикупљање писмених понуда за прибављање непокретности – станова на територији града Сомбора. 

Купује се до 7 станова који ће бити јавна својина Републике Србије, за потребе Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије, а користиће се за решавање стамбених потреба избеглица (ратова деведесетих) на територији града Сомбора.

Право да доставе понуду за продају стана имају сва заинтересована физичка и правна лица која су уписана у катастар непокретности, као носиоци права својине на стану-непокретности који је предмет понуде.

Стан-непокретност која је предмет понуде мора да се налази у вишепородичној стамбеној згради.

Понуда за учествовање у поступку куповине станова доставља се најкасније до 16. августа 2021. године.

Више информација о начину подношења понуде и потребној документацији погледајте на следећем линку: