У ТОКУ ЗАВРШНИ РАДОВИ НА РЕВИТАЛИЗАЦИЈИ ЗЕМЉИШТА КОД „ПРОТЕИНКЕ“

Члан Градског већа за област заштите животне средине Слободан Станић у среду, 9. новембра, обишао је локацију ДПП „Протеинка“ где су у току завршни радови на ревитализацији земљишта.

У питању су радови на озелењавању које спроводи ЈКП „Зеленило“ Сомбор, а током процеса ревитализације на овој локацији извршена су испитивања, равнање терена, формирање слоја за дренажу, као и наношења земље и хумуса.

Сви ови радови изведени су у оквиру Пројекта санације и ремедијације кафилерије ДПП „Протеинка“ у Сомбору, за који је Министарство заштите животне средине обезбедило средства у износу од 12.000.000,00 динара, по Јавном конкурсу за доделу средстава за суфинансирање реализације пројеката очувања и заштите земљишта као природног ресурса у 2021. години, а Град Сомбор суфинансира пројекат са  3.000.000,00 динара.