јан 19

УТВРЂЕН ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ ОДОБРЕНИХ ПРОЈЕКАТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ЛАП-а РОМА У 2018. ГОДИНИ

Комисија за доделу средстава за реализацију Локалног акционог плана  Рома, прегледала је достављене пројекте по јавном позиву за реализацију ЛАП-а Рома у 2018. години и утврдила предлог листе одобрених пројеката.

На јавни позив достављено је осам предлога пројеката, од којих је Комисија одбила два и одобрила шест пројеката.

Према образложењу Комисије, предлог пројекта УГ „Центар за инклузију Рома“  је одбијен јер није достављен у року трајања позива, а предлог пројекта  НВО „Женска алтернатива“  је одбијен јер у циљевима и задацима ове организације није наведен  рад са ромском  популацијом, нити је ромска популација истакнута као циљна група.

Комисија је предложила да се финансира реализација пројеката: „Едукативне радионице“  –  предлог „Удружења  Рома Бачки Моноштор“, „Знам да могу“ –  предлог „Удружења Рома Дорослово“, пројекат  „Образовањем до успеха“  је предложило  УР „Бели голуб“, а пројекат  „Наградна екскурзија ученика основне школе“  предложило је УГ „Барањка“.

Савез ромских НВО западнобачког округа предложио је пројекат „Материјална подршка ромској заједници“ и предложено је да се финансира пројекат  „Заједно до здравља“ чији је предлагач УГ „Ромска кућа“.

На предлог листе  одобрених пројеката учесници јавног позива имају право приговора у року од три дана од дана њеног  објављивања.

Приговор се упућује Комисији за доделу средстава за реализацију ЛАП-а Рома посредством Одељења  за друштвене делатности и подноси се у писаној форми путем  писарнице Градске управе града Сомбора (Градски  услужни  центар, шалтери 11 и 12), Трг цара Уроша 1, Сомбор.

Предлог листе одобрених пројеката доступан је овде.

                                                           Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација