јун 04

УТВРЂЕН РАСПОРЕД КОМУНАЛНО-ПОЛИЦИЈСКОГ НАДЗОРА У СОМБОРСКИМ СЕЛИМА ТОКОМ ЈУНА

Одељење инспекције и комуналне полиције ће и током јуна вршити инспекцијски надзор у сомборским селима.

Надзор ће  вршити према следећем распореду:

– 06.06. Кљајићево и Телечка

– 07.06. Станишић и Риђица

– 13.06. Стапар и Дорослово

– 14.06. Чонопља

– 20.06. Б. Брег и Колут

– 21. 06. Бездан и Б. Моноштор

– 27.06. Св. Милетић и А. Шантић

– 28.06. Гаково и Растина

На основу досадашњег вишемесечног перманентног  инспекцијског и комунално-полицијског надзора, у сомборским селима, ефекти су више него добри, истичу надлежни у  Одељењу инспекције и комуналне полиције.

„Већ након првих обилазака села, када су инспектори, најчешће усмено опомињали грађане због тога што остављају грађевински материјал или пољопривредну механизацију на јавним површинама, грађани су поступали у складу са налозима и  склонили  непрописно остављене машине и друге  ствари“, наводе у Одељењу инспекције и комуналне полиције.

У Одељењу истичу да грађани са комуналном полицијом контакт могу остварити и мимо редовних посета селима и то путем телефона број: 025/468-241, путем електронске поште на е-маил: komunalnapolicija@sombor.rs, писаним путем редовном поштом на адресу: Одељење инспекције и комуналне полиције, Трг цара Уроша 1, 25000 Сомбоар, као и путем своје месне заједнице.

Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација