јун 01

НАЦРТ ПРОГРАМА РАЗВОЈА ТУРИЗМА 2017-2025 И НАЦРТ РЕВИЗИЈЕ СТРАТЕГИЈЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ГРАДА СОМБОРА 2014-2020 НА ЈАВНОЈ РАСПРАВИ ДО 8. ЈУНА

У периоду од 1. до 08. јуна 2018. године  спроводиће се јавна расправа о Нацрту програма за развој туризма града Сомбора за период 2017-2025 године  и јавна расправа о Нацрту ревизије Стратегије одрживог развоја града Сомбора за период 2014-2020.

Јавна презентација оба документа одржаће се 11. јуна, у великој сали у згради Жупаније, Трг цара Уроша 1, Сомбор, са почетком у 10.00 часова.

Примедбе, предлоге и сугестије на оба документа грађани могу доставити најкасније до 10. јуна 2018. године на адресу: Одељење за привреду, туризам и локални економски развој Градске управе града Сомбора, Трг цара Уроша 1, 25000 Сомбор, и у електронском облику на е-маил: ikamerer@sombor.rs

Нацрт програма развоја туризма доступан је овде.

Нацрт ревизије Стратегије одрживог развоја града доступан је овде.

Послови информисања и односа са јавношу

Званична интернет презентација