јун 01

ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ОДРЖАВАЊУ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА СПРОВОДИЋЕ СЕ ОД ПРВОГ ДО ОСМОГ ЈУНА

Сомбор најзеленији град у Србији

Сомбор најзеленији град у Србији

Јавна расправа о Нацрту Одлуке о одржавању јавних зелених површина на територији града спроводиће се у периоду од 1. до 8. јуна 2018. године.

Одлуком се утврђују начин и услови одржавања јавних зелених површина, као и  обавезе и права јавног комуналног предузећа које обавља комуналну делатност одржавања јавних зелених површина. Одлуком се уређује и финансирање и вршење надзора над одржавањем јавних зелених површина, те третмани сузбијања коровске биљке амброзије и других алергогених биљака, као и други послови у складу са законом.

Грађани могу примедбе, сугестије и коментаре на Нацрт одлуке доставити на адресу: Одељење за комуналну делатност,  имовинско-правне и стамбене послове Градске управе града Сомбора, Трг цара Уроша 1, 25000 Сомбор.

Електронском поштом, примедбе се достављају на  е-маил: vdespotovic@sombor.rs .

Презентација и завршна расправа о Нацрту Одлуке о одржавању јавних зелених површина одржаће се 8. јуна у времену од 11.30 до 12.00 часова, у сали 108, први спрат, зграда Жупаније, Трг цара Уроша 1, Сомбор.

Нацрт Одлуке о одржавању јавних зелених површина на територији града Сомбора,  доступан је овде.

Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација