јун 01

ОД ПРВОГ ДО ОСМОГ ЈУНА ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ЈАВНОЈ РАСВЕТИ

Јавна расправа о Нацрту  одлуке о јавној расвети на територији града Сомбора спроводиће се у периоду од 1. до 8. јуна 2018. године.

Одлуком о јавној расвети регулишу се услови за вршење послова јавне расвете, а нарочито поверавање послова јавне расвете. Одлуком се регулише и одржавање јавне расвете, као и редовно снабдевање електричном енергијом.

Под јавном расветом подразумева се систем објеката, инсталација и уређаја за осветљавање јавних површина, односно  улица, тргова, мостова, пешачких  површина поред стамбених и других објеката, паркова, објеката у јавној својини и других површина на којима је предвиђена јавна расвета.

Примедбе, сугестије и коментаре на Нацрт одлуке грађани могу  доставити на адресу: Одељење за комуналну делатност,  имовинско-правне и стамбене послове Градске управе града Сомбора, Трг цара Уроша 1, 25000 Сомбор.

Примедбе грађани могу доставити и електронском поштом на е-маил: vdespotovic@sombor.rs .

Презентација и завршна расправа о Нацрту одлуке о јавној расвети  одржаће се 8. јуна у времену од 11.00 до 11.30 часова, у сали 108, први спрат, зграда Жупаније, Трг цара Уроша 1, Сомбор.

Нацрт одлуке о јавној расвети на територији града Сомбора,  доступан је овде.

Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација