мар 27

ЗА БОЉЕ УПРАВЉАЊЕ РЕЗЕРВАТОМ БИОСФЕРЕ „МУРА-ДРАВА-ДУНАВ“

Први састанак партнера у пројекту „coop MDD“

Двоипогодишњи пројекат „coop MDD“ који суфинансира Европска унија путем Interreg Danube Translantional програма је и званично покренут и одржан је први састанак партнера у пројекту. Циљ пројекта је ускладити праксе управљања у 12 заштићених подручја које се налазе у пет земаља (Аустрија, Словенија, Мађарска, Србија и Хрватска) како би се осигурала еколошка целовитост будућег јединственог УНЕСКО-вог прекограничног резервата биосфере „Мура-Драва-Дунав“ – изузетног европског речног предела  познатог и  као “Европски Амазон“.

Протежући се кроз Аустрију, Словенију, Хрватску, Мађарску и Србију, подручје уз доње токове Драве, Муре и Дунава чини 700 километара дуг „зелени појас“ који повезује готово милион хектара драгоценог природног и културног миљеа у један од најважнијих еколошких коридора у Европи. Готово 25 година невладине организације и државне институције раде на заштити овог јединственог подручја, а сада се предузимају завршни кораци, те је у свим земљама у току или је већ завршен процес службене номинације за проглашење резервата биосфере.

Здрави и динамични речни екосистеми пружају бројне добробити за локално становништво, могућности за одржив живот и привређивање, уз коришћење ресурса као што су чиста вода, риба и дрво, те у природном окружењу који пружа основу за туризам и рекреацију. Осим тога, природна поплавна подручја уз реке штите становништво и насеља ублажавајући негативне ефекте високих вода током поплава. Како би се одрживо управљало овим прекограничним добром, за које су везани и људи а и угрожене врсте које у њему живе (орао белорепан, црна рода и многе друге), заштићена подручја требају ускладити праксе управљања којима ће осигурати еколошку целовитост и транснационалну повезаност екосистема.

Како би се превазишле различите праксе управљања дуж  резервата „Мура-Драва-Дунав“ осмишљен је пројект „coop MDD“, који окупља представнике заштићених подручја како би се успоставила дуготрајна прекогранична сарадња и заједнички приступ обнови и управљању речним пределима резервата биосфере „Мура-Драва-Дунав“. Важан део успеха резервата биосфере биће препознавање и активирање локалног становништва које живи дуж ове три реке у управљању „њиховог“ резервата биосфере и осигуравању њихове подршке за одрживи развој регије. У ту сврху ће се дуж резервата „Мура-Драва-Дунав“ успоставити мрежа од осам „Школа на реци“, које ће понудити подршку еколошкој едукацији школске деце и локалног становништва кроз иновативне садржаје и искуства те такође подстаћи разумевање важности заштите природних вредности „Европског  Амазона“.

Партнери у пројекту из Србије су Покрајински завод за заштиту природе и ЈП „Војводинашуме“, а пројекат подржава и Градска управа Града Сомбора.

Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација