дец 05

ГРАД СОМБОРА ИМА НАЈБОЉИ РЕЗУЛТАТ У СРБИЈИ ОД ПОЧЕТКА ПРИМЕНЕ ЕЛЕКТРОНСКОГ СИСТЕМА ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ

Од увођења примене електронског система за грађевинске дозволе Град Сомбор је рангиран као најбољи град по броју решених захтева за издавање грађевинских дозвола.

Надлежно Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство градске управе града Сомбора   је од 01.јануара 2016.године до 01.октобра 2018.године решило 96,40%  од укупно поднетих захтева – наводи се у допису Националне алијансе за локални економски развој (НАЛЕД), које је и скенирало резултате јединица  локалних самоуправа у овој области. Просечно време за издавање грађевинске дозволе у Граду Сомбор је 4 радна дана.

Систем електронског издавања дозвола пре свега има за циљ повећање транспарентности процеса и значајно смањује могућност корупције.

Информације о ефикасности локалних самоуправа  доступне су  на сајту „Грађевинске дозволе“ односно путем линка http://gradjevinskedozvole.rs/statistika

Званична интернет презентација