Одлука о одређивању зона и коефицијената за потребе утврђивања пореза на имовину на територији града Сомбора – Град Сомбор
Званична интернет презентација