Povratak na Порез на имовину

Одлука о одређивању зона и коефицијената за потребе утврђивања пореза на имовину на територији града Сомбора

Званична интернет презентација