Povratak na Порез на имовину

Одлука о одређивању зона и коефицијената за потребе утврђивања пореза на имовину на територији града Сомбора

Одлука о утврђивању зона и коефицијената за потребе утврђивања пореза на имовину на територији града Сомбора

Одлука о првим изменама и допунама одлуке о утврђивању зона и коефициената за потребе утврђивања пореза на имовину на територији града Сомбора

Одлука о другим изменама и допунама одлуке о одређивању зона и коефицијената за потребе утврђивања пореза на имовину на територији града Сомбора

Одлука о трећим изменама и допунама одлуке о одређивању зона и коефицијената за потребе утврђивања пореза на имовину на територији града Сомбора

Одлука о четвртим изменама и допунама Одлуке о одређивању зона и коефицијената за потребе утврђивања пореза на имовину на територији Града Сомбора