Povratak na Локална самоуправа

Правобранилаштво Града Сомбора

  • Сомбор, Трг цара Уроша бр.1
  • Канцеларија број 229/II спрат
  • Контакт телефон: 468-256 и 468-257
  • Маил: snezana.milankovic@sombor.rs

Снежана Миланковић – Правобранилац Града Сомбора

Снежана Миланковић рођена је у Сомбору 23.01.1982.године где је завршила основну и средњу школу. Дипломирала на Правном факултету у Новом Саду 2009. године,  а двогодишњи приправнички стаж  обављала је у Привредном суду и Основном суду у Сомбору, а након тога положила Правосудни испит пред комисијом за полагање правосудних испита у Новом Саду  у септембру 2012 . …

Маја Дојић Матин – Заменик правобраниоца Града Сомбора

 Маја Дојић Матин рођена је у Сомбору 21.11.1990.године где је завршила основну и средњу школу. Дипломирала на Правном факултету у Новом Саду 2014. године. Положила Правосудни испит у Новом Саду  2017. године, а адвокатски испит 2018. у Адвокатској комори Војводине. ·         Од 2015. до 2017.год. ради као адвокатски приправник код адв.Марије Кардум у Сомбору. Потом од 03.02.2017. до 30.10.2017. …

Снежана Врсајковић Хеђи – Заменик правобраниоца Града Сомбора

Снежана Врсајковић Хеђи рођена је у Сомбору 08.01.1971.године где је завршила основну и средњу школу. Дипломирала је на Правном факултету у Новом Саду 1996. године.  ·         У периоду од августа 1996. до маја 1997. године ради у Општинском суду у Сомбору у својству судијског приправника-волонтера, а од маја 1997. до априла 1999. године као судијски приправник у Окружном суду у Сомбору. …

Извештај о раду

Преузми – Извештај о раду Правобранилаштва за 2020. годину