Povratak na Lokalna samouprava

Pravobranilaštvo Grada Sombora

Irina Burka Parčetić

Pravobranioc Grada Sombora Irina Burka Parčetić

Rođena je u Somboru  28.aprila 1968. God. gde je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala na pravnom fakultetu u Novom Sadu. Dvogodišnji  pripravnički staž obavljala u advokatskoj kancelariji, a nakon toga položila pravosudni ispit pred komisijom za polaganje pravosudnih ispita u Beogradu. 1996. God.  upisuje se u imenik advokata Advokatske komore Vojvodine,  otvara samostalnu advokatsku… Detaljnije

Zamenici pravobranioca

Zvanična internet prezentacija