мар 23

НАЦРТ ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКИМ ПУТЕВИМА И НАЦРТ ОДЛУКЕ О ИЗНОСУ НАКНАДЕ ЗА УПОТРЕБУ ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА НА ЈАВНОЈ РАСПРАВИ ОД 23. ДО 30. МАРТА 2018. ГОДИНЕ

Одељење за комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене послове припремило је Нацрт Одлуке о општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима на територији града Сомбора.

Нацрт Одлуке  условљен је  усклађивањем са Законом о јавним путевима и биће на јавној расправи од 23. до 30. марта 2018. године, а јавна презентација Одлуке ће се одржати 3. априла 2018. године, у сали 108, у згради „Жупаније“, Трг цара Уроша 1, Сомбор, у времену од 11.00 до 11.30 часова.

Предлоге и сугестије на нацрт Одлуке грађани могу доставити до 03. априла 2018. године путем електронске поште на е-маил: vdespotovic@sombor.rs , или редовном поштом на адресу: Одељење за комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене послове, Градска управа града Сомбора, Трг цара Уроша 1, 25000 Сомбор.

Нацрт Одлуке о општинским путевима доступан је овде.

***

Одељење за комуналне делатности припремило је и Нацрт Одлуке о висини накнаде за употребу општинских путева и улица на територији града Сомбора.

Наведеном одлуком предлаже се умањење накнаде за употребу општинских путева и обрачун накнаде биће једноставнији у односу на досадашњи.

Јавна расправа нацрта Одлуке о износу накнаде водиће се у периоду од 23. до 30. марта 2018. године, а јавна презентација Одлуке ће се одржати 3. априла 2018. године, у сали 108, у згради „Жупаније“, Трг цара Уроша 1, Сомбор, у времену од 11.30 до 12.00 часова.

Предлоге и сугестије на нацрт Одлуке грађани могу доставити до 03. априла 2018. године путем електронске поште на е-маил: vdespotovic@sombor.rs , или редовном поштом на адресу: Одељење за комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене послове, Градска управа града Сомбора, Трг цара Уроша 1, 25000 Сомбор.

Нацрт Одлуке о висини накнаде за употребу општинских путева и улица доступан је овде.

Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација