sep 18

ODRŽANA 83. SEDNICA GRADSKOG VEĆA

Gradsko veće – 83. sednica

Gradsko veće je 83. sednici dalo saglasnost na prve izmene i dopune programa poslovanja JKP  „Čistoća“ i JKP „Zelenilo“ za 2017. godinu.  Razlog za izmene jeste sprovođenje odluke o maksimalnom broju zaposlenih u javnom sektoru grada Sombora za 2017. godinu.  Tako će u JKP „Čistoća“ broj zaposlenih sa 147 biti sveden na 124 zaposlena na neodređeno vreme, a JKP „Zelenilo“ će umesto dosadašnjih 95 imati 85 radnika zaposlenih na neodređeno vreme. Shodno smanjenju broja zaposlenih,  programi  poslovanja u ovim preduzećima izmenjeni su i dopunjeni u delu koji se odnosi na planiranu masu zarada i dinamiku isplate po mesecima, kao i u delu troškova koji se odnose na primanja zaposlenih  kao što su  topli obrok, putni troškovi i druga primanja. O predloženim izmenama programa poslovanja izjasniće se i odbornici na sednici Skupštine grada Sombora.

Na 83. sednici, održanoj 15. septembra 2017. godine, članovi Veća utvrdili su Predlog odluke o raspisivanju konkursa za imenovanje direktora JKP „Bezdan“ u Bezdanu, s obzirom da dosadašnjem v.d. direktora, Dejanu Kubatovu,  ističe period na koji je imenovan. I o ovom predlogu  odluke  izjasniće se odbornici Skupštine grada Sombora.

Gradsko veće je odlučilo i o imovinsko-pravnim predmetima i o raspodeli sredstava u oblasti sporta za period jul-decembar 2017. godine.

                                                          Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

sep 15

GRADONAČELNICA SA SARADNICIMA POSETILA TELEČKU

Prioritet za žitelje Telečke jeste rekonstrukcija regionalnog puta Kljajićevo – Telečka – Bački Sokolac

Gradonačelnica Sombora Dušanka Golubović sa saradnicima posetila je Telečku. Nakon uvodnog obraćanja predsednika Saveta MZ „Telečka“  Kornela Kesega koje se odnosilo na istorijat  ovog mesta koje je nastalo 1883. godine,  navedeni su osnovni problemi sa kojima se suočavaju žitelji Telečke.

Prema Kesegovim rečima najveći problem ovog sela jeste loš regionalni put Kljajićevo-Bački Sokolac  koji i leti i zimi stvara probleme svim učesnicima u saobraćaju. Domaćini su istakli da im je poznato da regionalni putevi nisu u nadležnosti lokalne samouprave, ali su zamolili  da se pokuša naći rešenje za ovaj problem.

 „ Svrha našeg dolaske jeste da vidimo  koji su problemi i šta je to što možemo rešiti u kraćim rokovima, a šta zahteva dugoročno rešavanje. Savet  mesne zajednice treba da   navede probleme i odredi prioritete.  I mi smo ovo šta ste naveli prepoznali kao problem, a s obzirom na nadležnosti učinićemo sve da se taj problem reši što je pre moguće“, kazala je gradonačelnica .

Na sastanku je bilo reči o vodosnabdevanju i konstatovano da Telečka ima pitku vodu, te da će se naredni koraci  u vezi vodosnabdevanja  dogovoriti na sastanku predstavnika Saveta MZ i JKP „Vodokanal“.

Rečeno je i da je potrebno poboljšati komunikaciju sa  nadležnima u JKP „Prostor“ i JKP „Zelenilo“, a kao hvale vredna navedena je saradnja i komunikacija sa JKP „Čistoća“ i Centrom za socijalni rad.

Keseg je postavio pitanje rada  seoske biblioteke, koordinatora za kulturu, te mogućnosti  svakodnevnog  rada mesne  kancelarije, ali sa većim opsegom poslova nego što je mesna kancelarija imala do sada.

I u ovom selu postavljena su pitanja iz imovinsko-pravne oblasti  koja se odnose na objekte  društvene svojine, kao što su  Dom kulture i svlačionice FK „Telečka“ , kojima država još nije odredila titulara.

Gradonačelnica sa saradnicima: zamenikom Antonijom Ratkovićem, članovima Gradskog veća:  Miroslavom Kovačićem, za oblast komunalne delatnosti, Nemanjom Saračem, za oblast kulture i obrazovanja  i Silardom Jankovićem, za oblast nacionalnih manjina i saradnje sa verskim zajednicama posetila je i OŠ „Kiš Ferenc“, seosku ambulantu, vrtić…

                                                      Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

sep 15

RASPISAN  KONKURS  ZA  DODELU PRIZNANJA „AVRAM MRAZOVIĆ“

Nadležna Komisija raspisala je konkurs za dodelu priznanja „Avram Mrazović“, koje se dodeljuje  prosvetnim radnicima iz ustanova obrazovanja sa sedištem na teritoriji grada Sombora.

Konkurs je otvoren od 15. septembra do 15. oktobra 2017. godine, a prijave mogu podnositi osnovne i srednje škole i predškolska ustanova za vaspitače, nastavnike i profesore iz svoje ustanove i to na osnovu predloga nadležnog organa predškolske ustanove, odnosno nastavničkih veća osnovnih i srednjih škola.

Učesnici konkursa osim prijave, podnose i obrazloženje o  ostvarenim  rezultatima  u obrazovno-vaspitnom radu.

Prijava sa obrazloženjem, sa naznakom „Za konkurs za dodelu priznanja „Avram Mrazović“, podnosi  se  na šalterima 11 i 12   Gradskog uslužnog centra (prizemlje zgrade lokalne samouprave, Trg cara Uroša 1, Sombor).

Konkurs je dostupan ovde.

                                                                      Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

sep 14

NA PRVOM SASTANKU  PROJEKTNOG TIMA VISITUS-a UTVRĐENE BUDUĆE AKTIVNOSTI

Projektni tim VISITUS-a

Prvi sastanak projektnog tima  projekta „Proširenje turističke ponude prilagođene slepim i slabovidim osobama“ („Enriching tourism offer for persons with visual impairment and blindness“), održan je 13. septembra 2017. godine u Somboru.

Prvi zvanični sastanak projektnog tima, kojem su prisustvovali članovi projektnih timova svih projektnih partnera, otvorio je menadžer projekta, prof. dr Saša Bošnjak.

Partneri u projektu su podneli informacije o do sada sprovedenim aktivnostima, kao i naredne korake koje je potrebno preduzeti,  s obzirom da je za kraj prvog izveštajnog perioda određen 14.09.2017. godine.

Utvrđene su i druge aktivnosti koje projektni tim mora sprovesti do kraja prvog izveštajnog perioda, odnosno na samom početku drugog perioda.

***

Finansiranje projekta VISITUS, je u aprilu 2017. godine, odobrio Zajednički odbor za praćenje (Joint Monitoring Comitteee) Interreg IPA programa prekogranične saradnje Srbija – Hrvatska za period 2014-2020.

Vodeći aplikant projekta je grad Sombor, prekogranični partner opština Erdut, a partner iz Srbije – Institut ekonomskih nauka.

Cilj projekta je kreiranje uslova za unapređenje turističke ponude u pograničnom području Zapadnobačkog upravnog okruga i Osječko-baranjske županije, kroz proširenje ponude za slepe i slabovide.

Implementacija projekta počela je 15. juna 2017. godine, a kao dan završetka realizacije, određen je 14.02.2019. godine.

Ukupan budžet projekta je 353.048,18 evra, a budžet Grada Sombora u ukupnom budžetu učestvuje sa 157.221,11 evra.

sep 14

RASPISAN KONKURS ZA DODELU STUDENTSKIH STIPENDIJA

Konkurs za dodelu 25 gradskih studentskih stipendija u  školskoj 2017/2018.  godini otvoren je od 15. septembra do 15. oktobra  2017. godine.

Pravo na dodelu stipendije može ostvariti student akademskih i strukovnih studija prvog i drugog stepena koji je državljanin Republike Srbije, ima prebivalište na teritoriji grada Sombora, pohađa visokoškolsku ustanovu čiji je osnivač Republika Srbija i  čije je sedište na teritoriji Srbije.

Osim toga, da bi ostvario pravo na dodelu stipendije student mora biti u režimu finansiranja iz republičkog budžeta i mlađi od  26 godina. Pravo na dodelu stipendije ne mogu ostvariti apsolventi, kao ni studenti koji su u radnom odnosu.

Kriterijumi za dodelu stipendije su deficitarnost struke i uspeh postignut tokom školovanja.

U okviru kriterijuma deficitarnost struke,  najviše bodova  (30) biće dodeljeno za zvanje dipl. inženjer elektrotehnike i računarstva.

Zvanja dipl. profesor matematike, dipl. inženjer mehatronike, dipl. socijalni radnik i dipl. inženjer poljoprivrede-zaštita bilja biće bodovani sa 25 bodova.

Uspeh postignut tokom školovanja bodovaće se prema skali koja je u okviru konkursa koji je dostupan ovde.

Stipendija se dodeljuje za jednu školsku godinu (2017/2018.) i studentima  koji ostvare pravo na stipendiju biće isplaćivana u deset jednakih mesečnih rata u iznosu od 11.176,00 dinara.

Prijave se podnose na posebnom obrascu, uz propisanu dokumentaciju i predaju se u Gradskom uslužnom centru (šalter 11 i 12), Trg cara Uroša 1, Sombor.

                                                              Poslovi  informisanja i  odnosa  sa javnošću

sep 13

ODRŽANA 82. SEDNICA GRADSKOG VEĆA

Gradsko veće – 82. sednica

Gradsko veće je na  82. sednici, dalo saglasnost na  izmene i dopune programa poslovanja javnih preduzeća: JKP „Vodokanal“, JKP  „Prostor“ i JKP „Zelenilo“ o kojima će se izjasniti i odbornici na sednici Skupštine grada Sombora.

Veće je prihvatilo ponudu JKP „Vodokanal“  na izvođenju radova na vodovodu i kanalizaciji u Tekstilnoj ulici u Somboru. Vrednost radova sa PDV-om iznosi 7.836.525,60 dinara, o čemu će biti zaključen i ugovor između „Vodokanala“ i grada Sombora.

Prihvaćena je i informacija o vršenju konzervatorskog nadzora nad radovima na sanaciji Muzeja Batinske bitke i zaključeno da će nadzor vršiti Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture Petrovaradin, te da će za uslugu konzervatorskog nadzora  Pokrajinskom zavodu biti isplaćen iznos od 90.381,00 dinara.

Gradsko veće je odbilo molbu Andreja Kukuruzara, kandidata za đaka generacije 2016/2017. godine,  da se učini presedan i da se ove godine  dodele dve stipendije najboljim učenicima generacije. Prilikom bodovanja kandidata za najboljeg učenika – đaka generacije, koji će za vreme redovnih studija dobijati stipendiju iz budžeta grada,  nadležna Komisija je primenila kriterijume za dodelu stipendije i prema rang listi Kukuruzar je bio drugi, dok je najviše bodova ostvario Dejan Bogdanović, navedeno je u obrazloženju.

Gradsko veće je imenovalo Komisiju za izbor članova foruma za praćenje primene Lokalnog antikorupcijskog plana za grad Sombor u sledećem sastavu: Biljana Perić, sudija Privrednog suda u Somboru,  Ferenc Molnar, predsednik Višeg suda u Subotici,  Mihajlo Maćuš, koordinator sektora za privredu u Regionalnoj privrednoj komori Zapadnobačkog upravnog okruga, Petar Kočić, novinar i Srđan Vlaškalić,  UG „Somborski edukativni centar“.

Gradsko veće je na 82. sednici, održanoj 13. septembra 2017. godine, odlučilo i o drugim pitanjima iz delokruga svog rada.

                                                              Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

Zvanična internet prezentacija
No Notify!