jun 18

U 18. TRCI ZA PEHAR GRADA SOMBORA POBEDILO GRLO DONATO LUCA

18. trka za pehar grada Sombora

Najvatrenije ljubitelje konjičkih trka, ni kiša, niti prohladno vreme nisu juče oterali

sa Hipodroma u Somboru, na kojem je u organizaciji Konjičkog kluba „Vojvođanin“ održan prvi kasački dan.

Održano je deset trka, a u glavnoj trci za 18. pehar grada Sombora,  startovalo je deset grla od  tri godine i starija.

Na stazi dužine 2200 metara,  sa vremenom 1:19.1,  najbrže je bilo  grlo dr Srbivoja Petrova  Donato Luca, sa vozačem Pantićem.

Pobednički pehar uručio je Antonio Ratković, zamenik gradonačelnice.

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

jun 15

U NEDELJU NA SNAZI NARANDŽASTI METEO-ALARM REPUBLIČKOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA

Prema prognozama Republičkog hidrometeorološkog zavoda  sutra i prekosutra na teritoriji  grada  Sombora, kao i celog Zapadnobačkog upravnog okruga,  postoje uslovi za pojavu grmljavine i veće količine padavina sa gradom.

Sutra, 16. juna,  na teritoriji grada Sombora moguća je pojava lokalne grmljavine sa količinom padavima od 20 litara po kvadratnom metru za 12 časova.

Za nedelju, 17. jun 2018. godine, najavljuju se jaki pljuskovi i grmljavinske nepogode  sa kratkotrajnom pojavom grada i količinom padavina  koja bi za tri časa mogla iznositi  20 litara  kiše po kvadratnom metru.

Upozorenje RHMZ  dostupno je ovde.

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

jun 15

VEĆE UTVRDILO PREDLOG PRVOG REBALANSA BUDŽETA GRADA ZA 2018. GODINU – TEKUĆI PRIHODI VEĆI ZA 119 MILIONA DINARA

Gradsko veće – 120. sednica

Gradsko veće je na 120. sednici, održanoj danas, utvrdilo Predlog odluke o prvom rebalansu budžeta grada Sombora za 2018. godinu.

Razlozi za donošenje Odluke o prvom rebalansu Odluke o budžetu grada Sombora za 2018. godinu,  rečeno je na sednici, sadržani su u potrebi  da se rasporedi budžetski  suficit  u iznosu od 49.734.089,00 dinara, utvrđen Odlukom o Završnom računu budžeta grada Sombora za 2017. godinu.

Osim navedenog i pojedini budžetski korisnici iskazali su potrebu za korekcijom   pojedinih budžetskih stavki u važećoj Odluci o budžetu grada, a došlo je i do izmena određenih zakona i pratećih akata koji utiču na funkcionisanje celokupnog  budžetskog sektora.

Prema predloženom rebalansu ukupna sredstva budžeta iznose                                            3.247.505.778,00 dinara, a planirano  je veće ostvarenje tekućih prihoda za 3,8 odsto, odnosno za 119 miliona u odnosu na važeću Odluku o budžetu grada, što znači da su tekući prihodi,  planirani u iznosu od 2.969.000.000,00 dinara.

Ukupni prihodi prema Predlogu odluke o prvom rebalansu iznosiće 3.296.858.000,00, a rashodi  3.348.592.000,00 dinara. Planirano je da se budžetski deficit u iznosu od 51.734.000,00 dinara „pokrije“  iz prenetih sredstava i sredstava ostvarenih od prodaje domaće finansijske imovine.

Predlog odluke o prvom rebalansu Odluke o budžetu grada Sombora za 2018. godinu, biće na razmatranje i odlučivanje upućen odbornicima Skupštine grada Sombora.

Gradsko veće je prihvatilo predlog prvih  izmena i dopuna programa poslovanja somborskih javnih komunalnih preduzeća u 2018. godini. Razlozi izmena programa poslovanja JKP „Zelenilo“, JKP „Čistoća“, JKP „Energana“, JKP „Prostor“, JKP „Parking servis Sombor“, JKP „Vodokanal“ i JKP „Vodovod“ u Bezdanu, proističe iz njihovih potreba o revidiranju pojedinih stavki i usaglašavanja sa Odlukom  o prvom rebalansu budžeta. Kod svih preduzeća program je dopunjen i iznosom za isplatu solidarne pomoći zaposlenima radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja radnika, što je utvrđeno Posebnim kolektivnim ugovorom za javna preduzeća u komunalnoj delatnosti na teritoriji Republike Srbije, koja za isplatu  imaju obezbeđena finansijska sredstva. Dopunjeni programi poslovanja JKP, biće razmotreni i na sednici Skupštine grada.

Veće je utvrdio predloge sledećih odluka: Predlog odluke javnoj rasveti, Predlog odluke o održavanju javnih zelenih površina, Predlog odluke o prvim izmenama i dopunama Odluke o dodeljivanju isključivog prava javnim preduzećima kojima je osnivač grad Sombor, za obavljanje delatnosti pružanja usluga na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje i Predlog odluke o dimničarskim uslugama na teritoriji grada Sombora.

Na 120. sednici utvrđen je Predlog revidirane Strategije održivog razvoja grada Sombora za period 2017-2020. godine, kao i Predlog programa razvoja turizma grada Sombora 2017-20125. godine.

Prethodno navedeni predlozi Gradskog veća, biće na dalje razmatranje i odlučivanje upućeni odbornicima Skupštine grada Sombora.

Gradsko veće je odlučilo i o imovinsko-pravnim predmetima, te o naknadi štete prouzrokovane od strane napuštenih životinja. Veće je prihvatilo predlog nadležne Komisije da se naknada štete odobri 15 lica, a da se jedan zahtev odbije.

Veće je odlučilo i o finansijskim pitanjima i za „Festival multikulturalnosti“ odobrilo 500.000,00 dinara, a za sufinansiranje muzičkog događaja „Koncert u šumi – simfonija ptica“, izdvojilo 300.000,00 dinara.

Gradsko veće je odlučilo i o drugim pitanjima iz delokruga svog rada.

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

 

jun 14

POVODOM SVETSKOG DANA DOBROVOLJNIH DAVALACA KRVI ORGANIZOVAN PRIJEM ZA DOBROVOLJNE DAVAOCE

Povodom Svetskog dana dobrovoljnih davalaca krvi organizovan prijem za dobrovoljne davaoce krvi sa teritorije grada Sombora

Povodom   Svetskog dana dobrovoljnih davalaca krvi  u lokalnoj samoupravi je i ove godine organizovan  prijem dobrovoljnih davalaca krvi sa teritorije grada Sombora. Antonio Ratković, zamenik gradonačelnice Sombora i dr Dalibor Forgić, član Gradskog veća za oblast zdravstva i socijalne zaštite zahvalili su se dobrovoljnim davaocima krvi na humanosti i apelovali na sve građane,  kojima to zdravstveno stanje omogućava, da daju krv.

„Drago mi je što je sa nama više mladih dobrovoljnih davalaca  krvi, što znači da mladi nastavljaju  humanu tradiciju, a zahvalio bih se i gospodinu Jakobu Juliju koji je krv dao 99 puta“, obratio se prisutnima Ratković.

Dr Forgić je istakao da je krv resurs koji ne može da se proizvede i nezamenljiva je u pojedinim situacijama i utoliko je davanje krvi kao  lični, humani gest značajniji.

Počasni predsednik Crvenog krsta  u Somboru, prim. dr Milan Zobenica čestitao je svim dobrovoljnim davaocima Svetski dan dobrovoljnog  davalaštva krvi i zahvalio im na humanosti.

„Promocija dobrovoljnog davalaštva krvi je poverena Crvenom krstu, ali ste vi – dobrovoljni davaoci – najbolji promoteri ovog humanog gesta. Naša težnja jeste da imamo što više dobrovoljnih davalaca krvi koji krv daju prvi put, jer kada neko krv da jednom, najčešće to i nastavi da čini“,  rekao je dr Zobenica.

Počasni predsednik Crvenog krsta u Somboru dr Zobenica je istakao da je na današnjem prijemu  „šareni sastav“ dobrovoljnih davalaca.

„Ovde su veterani, ali i mladi ljudi koji su krv nedavno dali prvi put. Imamo i čitave porodice koje su davaoci krvi, kao i respektabilan broj zdravstvenih radnika koji su davaoci krvi“, rekao je dr Zobenica i zahvalio se lokalnoj samoupravi na saradnji, ne samo na promociji dobrovoljnog davalaštva, već i na pomoći i saradnji u svim akcijama koje se preduzimaju kada je dobrovoljno davalaštvo krvi u pitanju.

Načelnica Službe za transfuziju dr Sonja Janković, je pozdravila sve dobrovoljne davaoce krvi i zahvalila im  što spašavaju ljudske živote.

Dobrovoljni davaoci krvi, govorili su o svojim razlozima da se upišu na listu humanista velikog srca, a zajedničko za sve je, kako su naveli,   neizreciv osećaj sreće što pomažu u spašavanju života.

Svetski dan dobrovoljnih davalaca krvi svim davaocima čestitala je i Biljana Klipa, sekretar somborskog  Crvenog krsta, naglašavajući da svi koji žele da daju krv mogu to učiniti svakog dana  u Službi za transfuziju krvi Opšte bolnice „Dr Radivoj Simonović“, Vojvođanska ulica br. 75, Sombor.

„Krv možete dati i svake srede od 12.00 do 14.00 časova u prostorijama Crvenog krsta Sombor, Apatinski put br. 19“, istakla je Klipa.

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

jun 14

RASPISANI IZBORI ZA ČLANOVE SAVETA U MESNIM ZAJEDNICAMA: „BAČKI BREG“, „BEZDAN“, „KOLUT“ I „CRVENKA“

Predsednik Skupštine grada Sombora prim. dr Zoran Parčetić raspisao je izbore za članove Saveta  u  tri seoske i jednoj gradskoj mesnoj zajednici.

Izbori za članove  Saveta MZ održaće se u sledećim mesnim zajednicama: „Bački Breg“ u Bačkom Bregu, „Bezdan“ u Bezdanu, „Crvenka“ u Somboru i „Kolut“ u Kolutu.

Izbori u navedenim mesnim zajednicama održaće se 29. jula 2018. godine, a rokovi za izvršenje izbornih radnji teku od danas.

Izbore za članove Saveta u navedenim  mesnim zajednicama sprovešće izborne komisije koje će  imenovati Saveti navedenih MZ.

Izbori su raspisani zbog isteka mandata članovima Saveta MZ.

Odluke su dostupne ovde.

 

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

jun 12

SUTRA, 13. JUNA, MOGUĆE VREMENSKE NEPOGODE, UPOZORAVA RHMZ

Sutra, 13. juna, na snazi će biti narandžasti meteo-alarm Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).

Prema upozorenju RHMZ, sutra je u Somboru, kao i čitavom Zapadnobačkom upravnom okrugu, moguća pojava lokalne grmljavine, pljusak ili jaka kiša. Moguće je, upozorava RHMZ da za tri časa padne i do 20 litara kiše po kvadratnom metru.

Za 14. jun, RHMZ, najavljuje takođe mogućnost lokalne grmljavine i jake kiše, ali sa manjom količinom padavina koja bi za tri časa mogla iznositi do 10 litara kiše po kvadratnom metru.

Upozorenje RHMZ  dostupno je ovde.

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

Zvanična internet prezentacija
No Notify!